אאא

אני רואה ב"קמפיין השיימינג" שפורסם היום נגד החיילים החרדים עבירה על שני חוקים.

ראשית חוק איסור לשון הרע. הגדרת לשון הרע היא:

1. לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול -
(1) להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם;
(2) לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו
(3) לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח ידו או במקצועו;

דומני שבפרסום זה יש עבירה על שלושת הסעיפים הנ"ל.

חשוב לציין, כי לא תוכל להשמע טענת הגנה של אמת דיברתי. שהרי מלבד התנאי שיש אמת בדברים, צריך שיהיה גם עניין לציבור בפרסום. ואני לא חושב שיהיה איזה שופט שיקבע שיש עניין לציבור בעשיית שיימינג לחיילים. אפילו אם זה יכול לגרום לאחרים לא להתגייס.

חוק נוסף עליו עוברים מפרסמי המאגר הוא חוק הגנת הפרטיות. סעיף 2(4) בו קובע כי פגיעה בפרטיות היא: פרסום תצלומו של אדם ברבים בנסיבות שבהן עלול הפרסום להשפילו או לבזותו.

במקרה זה מטרת הפרסום הייתה להשפיל ולבזות את המפורסם - כך הצהירו המפרסמים מראש.

אגב לשני החוקים האלה יש גם חלק פלילי. היינו מלבד החלק האזרחי שבהם מתאפשר תביעה אזרחית יש אפשרות לנהל הליך פלילי במקרים אלה. כאשר פגיעה בפרטיות היא עבירה מסוג פשע שאפשר לקבל בגינה עונש של חמש שנות מאסר.

מלבד זאת, בחוק הגנת הפרטיות ישנו גם פרק המחייב מי שמחזיק מאגר מידע לקבל רישיון מרשם מאגרי המידע. החזקת מאגר מידע ללא קבלת רישיון זו עבירה נוספת על החוק.

היינו, ככל והפרקליטות תחליט לקחת את הנושא בחומרה הראויה ולטפל ביד קשה במפרסמים הרי שיש בידה כלים משפטיים להעמיד אותם לדין פלילי עד כדי אפשרות להשימם מאחורי סורג ובריח לתקופה משמעותית.

  עוד בנושא: