אאא

הבוקר (רביעי) נפטר לבית עולמו הרה"ח ר' יעקב קאפיל טאובר ז"ל, מזקני וחשובי חסידי צאנז.

המנוח נולד ביום טז' אייר לאביו הרה"ח ר אלימלך טאובר ז"ל. בן 85 היה בפטירתו.

בצעירותו גדל ולמד בירושלים. בשנת תשט"ו כשהשפע חיים מצאנז זי"ע הגיע לביקור ראשון בארץ ישראל, דבקה נפשו של החסיד ברבי זי"ע ומאז נקשרה נפשו לרבי השפע חיים זי"ע ולאחר הסתלקותו נתדבק בכל נימי נפשו לממשיך דרכו, הרבי מצאנז.

המנוח היווה דוגמא בקרב צעירי החסידות בהכנעה ובאימה שתמיד אחזתו בעומדו לפני האדמו"ר מצאנז וכשהיה נכנס עם קוויטל היו סובביו דואגים לשלומו מרוב חלחלה ואימה שאחזה בו.

ברוב שנותיו התגורר בירושלים ובהמשך התגורר מס' שנים באנטוורפן, באשדוד, בעמנואל ובבני ברק.

נודע כתלמיד חכם מופלג ומתמיד עצום ומאז פתיחת שערי מפעל הש"ס ע"י השפע חיים מצאנז זי"ע היה נבחן בה מדי חודש בחדשו על 30 דף גפ"ת כבחור צעיר.

לפרנסתו שימש כמלמד דרדקי מומחה להקניית ערכי התורה והיראה בצעירי הצאן.

בכל מקום שהתגורר היה מחשובי מתפללי בית החסידים דצאנז ולכל מאורע היה מטלטל בדרכים לנסיעות לחצר הקודש צאנז בקרית צאנז.

בצוואתו שנפתחה הבוקר עם הסתלקותו ביקש שמיד יסעו לציון הרבי השפע חיים זי"ע להודיעו שנפטר וכן שעל קברו יכתבו רק שהיה מסתופף בצל הרבי השפע חיים זי"ע.

השאיר אחריו שני בנים וחמש בנות, נכדים, נינים, כולם יראי ד' הולכים בדרך ישראל סבא.

הלוויתו תצא הבוקר בשעה 12:00 מבית ההלוויות שמגר לעבר הר המנוחות בירושלים ותעבור דרך ביהמ"ד דחסידי צאנז בקרית צאנז ירושלים.