אאא

מנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המתפרסמים היום (חמישי) עולה כי בשנת 2065, תמנה המדינה 25 מיליון תושבים והאוכלוסייה החרדית תשלש את עצמה ותעמוד על 32.1% ואילו האוכלוסייה הערבית תפחת במעט משיעורה כיום ותעמוד על 19.2%.

מהנתונים המפורסמים היום עולה כי במהלך השנה האזרחית האחרונה נוספו לאוכלוסיית ישראל כ-167 אלף נפשות, גידול של 2.0%, בדומה לאחוז בעשור האחרון. רוב הגידול (83%) של אוכלוסיית ישראל נבע מריבוי טבעי והייתר ממאזן ההגירה לישראל.

בכך, עומד מספר האזרחים הישראלים, בפתח שנת 2017, על 8,630,000 איש.

במהלך השנה נוספו לאוכלוסייה בישראל 181 אלף תינוקות, 24 אלף עולים וכ-12 אלף מהגרים. בשנה זו נפטרו כ-43 אלף בני אדם וכ-7,000 ישראלים עזבו את הארץ.

בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה צופים כי בשנת 2040 תעמוד אוכלוסיית ישראל בתרחיש הגבוה על 14.2 מיליון תושבים, ואילו בתרחיש הנמוך על 12.3 מיליון תושבים. הממוצע כיום למספר הילדים במשפחה עומד על 2.5 ילדים למשפחה בעוד שעל פי התחזית בשנת 2065 משפחה יהודית (לא חרדית) תמנה 2.9 ילדים בעוד שמשפחה חרדית ממוצעת כוללתץ שבעה ילדים.

נתון נוסף מעניין הוא כי בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה צופים שהילודה במגזר החרדי תרד. בלשכה מפרסמים שלושה תרחישים, גבוה בינוני ונמוך. 

לפי התרחיש הגבוה, יעלה הפריון בשנת 2036 ל-7.8, בשנת 2048 יעמוד על -7.7, ובשנת 2065. יוסיף לרדת ל-7.5.

לפי התרחיש הבינוני, הפריון יירד ל-6.3 בשנת 2036, יוסיף לרדת לשישה בשנת 2048 וב 2065 ירד עד ל-5.3 ילדים במשפחה חרדית.

לפי התרחיש הנמוך, הפריון יירד לחמישה ילדים בשנת 2036, ירד ל-4.3 בשנת 2048 ובשנת 2065 תמנה משפחה חרדית שלושה ילדים בלבד.