אאא

אלפים מכל רחבי הארץ, חסידים ואנשי מעשה, לצד עמך בית ישראל, השתתפו אמש מוצאי שבת זאת חנוכה, במעמד  'פרסומי ניסא' בחצר מישקולץ בפתח תקוה, בו העלה האדמו"ר ממישקולץ – מנהיגה הרוחני של פתח תקוה, את אבוקת נר החנוכה, ודיבר על מהות החג, כשדבריו קירבו אלפים לאבינו שבשמים.

לאחר ההדלקה עברו ההמונים להתברך ולקבל מאת האדמו"ר ממישקולץ את 'מטבעות הברכה' הידועים בסגולתם, שרבים נושעים מכך מידי שנה בכל משאלות ליבם בעת רצון זו.

כידוע ברכותיו של האדמו"ר ממישקולץ אינן שבות ריקם ומתקיימות במלואן.

ה"סיפור החם" שדובר ביותר במעמד, הוא שמחת הברית לבנם של זוג חשוך בנים מזה 15 שנה, שהתברכו אשתקד מפי האדמו"ר ממישקולץ בעת חלוקת המטבעות, בבן זכר, וכאמור, חגגו השבוע את שמחת הולדת הבן למזל טוב כשהאדמו"ר ממישקולץ שימש כסנדק בברית.

ישועה פלאית זו, מצטרפת לשורת המופתים, המתגלים בעת קבלת הקהל הקבועה שעורך האדמו"ר בכל ערב לכל הבאים אליו להתברך ולשמוע מעצתו מכל קצוות הארץ.

האדמו"ר ממישקולץ, ידוע כאחד מגדולי הדור, תורותיו וסדרת ספריו התקבלו בחיבה בכל עולם התורה והישיבות, ורבים נושעים ממנו בכל מיני ישועות בכוח התורה שבו.