אאא

חב"ד מדליקים חנוכיות ענק ברחובה של עיר. בערי בירות שונות בעולם: ברומא, בלונדון, בוושינגטון, בניו יורק והיכן לא. גם בקמפוסים של אוניברסיטאות גדולות ברחבי העולם. בכלל, בכל מקום ציבורי אפשרי. למנהג הזה לא רק שאין מקור בהלכה, הוא גם מסוכן. בנוסף על כך, הוא עלול להביא לנו את הצלב ואת עצי האשוח לרחובה של עיר במדינת ישראל.

מה העניין בזה? להרגיז את הגויים? להראות להם מי אנחנו? נתאר לעצמינו ילד גוי הולך עם אביו ושואל אותו מה הדבר הזה. אביו עונה לו, שהיהודים מדליקים נרות לזכר הניצחון בו הרגו את הגויים. וכך צומח עוד אנטישמי.

הרי הסיבה שלא מדליקים נרות חנוכה מחוץ לבית, בחוץ לארץ, היא שעדיין קיימת סכנה ובשעת סכנה מדליקים בפנים. ההלכה לגבי נרות חנוכה בחוץ לארץ, מגדירה את המצב המדיני ביחס ליהודים – היהודים בחזקת סכנה מתמדת, גם אם נדמה שזה לא כך. בקליבלנד הפכו גויים חנוכה לצלב קרס. וזה עוד בארצות הברית. והדלקה בפרהסיא ברחובה של עיר גויית סואנת, היא דבר המותר? הרי מטילים עלינו שנאה בין האומות, ויעקב אמר לבניו למה תתראו.

חב"ד הפכו את הדלקת הנרות לאקט פוליטי ופרסומי. זה נותן להם פרסום. ופרסום זה כוח וכסף. הם מכריחים אפילו את נשיאי המדינות להדליק. כך הופך שליח חב"ד לאישיות פוליטית, המסתובבת במסדרונות השלטון. הוא גם יופיע בתקשורת העולמית, כפי ששליחי חב"ד אוהבים לעשות.

מה לסטודנטים הגויים באוניברסיטאות, ולנרות חנוכה? למה לעורר שנאה ואנטישמיות? רק כדי להגיד אנחנו פה? היוהרה המוחצנת הזו, מרגיזה אפילו את היהודים. אפילו במחנות צה"ל זה יכול להרגיז. כי הרי לשרת בצה"ל וליפול בקרב, הם, בצדק, לא רוצים. רק לבוא לחלק סופגניות ולהדליק נרות.

ואם הנוצרים יקימו תנועה מיסיונרית משלהם, הדומה, להבדיל, לחב"ד. הם יחליטו להציב צלב גדול בכיכר ספרא בירושלים, ליד הכותל, ובכיכר המדינה בתל אביב. איזו הצדקה תהיה למנוע זאת? הם הרי יגידו: זה בדיוק מה שחב"ד עושים. כמו שאנחנו מכבדים אותם, שהם יכבדו אותנו. מה נענה?

ומה נענה לסטודנטים באוניברסיטה העברית, השמים עצי אשוח ביום חגם של הנוצרים. הרי כשם ששמים חנוכיות באוניברסיטה של גויים, כך צריך לכבד את הנוצרים, ולהעמיד עצי אשוח באוניברסיטאות של יהודים? מה חב"ד יענו על כך. יתר על כן. אותם נוצרים ילכו לראשי המדינה, ויאלצו אותם לענוד את הצלב ולשים עץ אשוח במשרדיהם. מה זה שונה מפוטין שמדליק נרות חנוכה? ולמה שאובמה ידליק חנוכיה, זכר לניצחון על הגויים, ואילו נתניהו לא יענוד צלב, זכר לניצחון הנוצרים על היהודים?

זה רק מוכיח שכל רעיון חסר בסיס הלכתי, יגרום נזק. הרעיון חסר המקור להעמיד חנוכיות ענק במרכזי הערים בבירות העולם, הוא גם מסוכן, וגם חותמת הכשר לצלבים ולעצי אשוח.