אאא

תכנית ההתייעלות בחברת תנובה יוצאת לדרך במסגרתה יפוטרו 300 מעובדי החברה: היום (שני) ייחתם הסכם חדש עם העובדים בעלות כוללת של כ-100 מיליון שקלים. במסגרת ההסכם שייחתם עובדי תנובה יזכו לתוספת שכר של 7.5% לשנים 2018-2016, כמו כן, העובדים יקבלו בונוס שנתי בגין תקופת ההסכם. בתמורה להעלאות במשכורות הסכים וועד העובדים לתכנית פיטורי העובדים.

בתנובה אומרים כי ההתייעלות "תתבסס בעיקרה על הצעת פרישה מרצון בתנאים מועדפים. ככל שלא יושגו הסכמות באשר למכסת הפורשים ותנאי סיום עבודתם, תועבר ההכרעה למנכ"ל תנובה ויו"ר הסתדרות המעו"ף".

מנכ"ל תנובה, אייל מליס ברך על ההסכם שהתגבש ואמר, כי "ההסכם מבטא את אחריותה של תנובה כלפי עובדיה - ואת אחריות העובדים כלפי החברה, תנובה יוצאת היום מחוזקת לקראת האתגרים הנכונים לה בשנים הקרובות בשוק המזון, וביחד עם העובדים נמשיך לפעול במלוא המרץ לטובת הצרכן הישראלי".

יו"ר ארגון העובדים, אחיאב שמחי, אמר: "עובדי תנובה הם עובדים מסורים, שמשקיעים לילות כימים בהצלחת החברה ובשמירה על יציבותה. ההסכם מוקיר את תרומתם הגדולה של העובדים לשמירת יציבותה של החברה ולהצלחתה".

ההחלטה בתנובה על התייעלות החברה התקבלה כבר בשנת 2016 והיא כוללת כאמור קיצוץ של רבע מההנהלה הבכירה, איחוד חטיבות ובהמשך פיטורי מאות עובדים.

הקיצוצים בחברה הם לאור ירידה גדולה בנתחי השוק שלה במגוון רחב של קטגוריות בעקבות שינוי בשוק המזון בישראל שנראה שתנובה מתקשה להתמודד אתם.