אאא

הלילה (בין שני לשלישי) ומחר (בלילה שבין שלישי לרביעי) משעה 02:00 ועד 05:00 לפנות בוקר תבוצענה עבודות בכביש מס' 1 באזור מחלף שער הגיא לשני הכיוונים.

העבודות תבוצענה לצורך התקנת גשרי שילוט במסגרת פרויקט כביש מס' 1, בקטע שער הגיא – שורש.

להלן הסדרי התנועה:

כביש מס' 1 ייחסם לסירוגין בקטע מחלף שער הגיא לפרקי זמן של עד חצי שעה לשני הכיוונים בזמן העבודות.

לנוסעים מכיוון תל אביב לירושלים, התנועה תנותב לרמפת הירידה לכיוון כביש מס' 38, שם ניתן לבצע פרסה בכיכר ולהמשיך ברמפה לכיוון ירושלים.

לנוסעים מכיוון ירושלים לתל אביב, התנועה תיחסם לסירוגין לפרקי זמן של עד חצי שעה.

מומלץ לנסוע בדרכים חלופיות והתנועה תוכוון על ידי משטרה ופקחי תנועה.