אאא

גדולי ישראל מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי וראש ישיבת פוניבז' הגרי"ג אדלשטיין יוצאים הבוקר (שלישי) במכתב ב"יתד נאמן" להרבות בתפילה ולהתחזק בלימוד עבור החלמתו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן המאושפז מזה כשבוע במחלקת טיפול נמרץ בבית החולים 'מעייני הישועה' בבני ברק.

במכתבם, שמתפרסם ביומונים החרדים כותבים גדולי ישראל: "באשר רבינו מרן רבי אהרן יהודה לייב בן גיטל פיגא שליט"א, שכל הדור צריכים לו, שרוי במצב קשה, וזקוקים אנו לרחמי שמים מרובים.

"וכבר אמרו חז"ל בתלמיד חכם שחלה, צריך שיחלה עצמו עליו, שנאמר "ואני בחלותם לבושי שק וגו'", ועלינו להרבות בתפילה ותחנונים לרפואתו השלימה, ולהוסיף חיזוק בלימוד התורה".

גדולי ישראל קובעים הלכה למעשה כי "בפרט ראוי לחזק הלימוד ברציפות בתחילת הסדר, ולקבוע זמן ללימוד התורה בימי שישי ובשבת קודש".

בסיום המכתב הם כותבים: "והקדוש ברוך הוא יחוס עלינו ועל שארית פליטת ישראל ויקבל תפילתנו ברחמים".

במקביל לכך בכל היכלי התורה הישיבות ובבתי החינוך בכל רחבי העולם היהודי ממשיכים להעתיר בתפילה ותחנונים לרפואת מרן.

גם ברשתות הכוללים והחינוך יצאו בקריאה מיוחדת כך למשל ברשת הכוללים שעל-ידי ישיבות "עטרת שלמה" מיסודו ובנשיאותו של מרן ראש הישיבה, התקיימו עצרות תפילה והתעוררות, כשהמוני האברכים בכל הסניפים ברחבי הארץ שופכים שיח ותחנונים לרפואתו.

בכרוז שנתלה בכל היכלי הכוללים שע"י הרשת, נכתב: "לקיים בנו חכמי ישראל קראו עצרה, עקב מצבו של רבינו הגדול רשכבה"ג מרן ראש הישיבה רבי אהרן יהודה לייב בן גיטל פייגא שליט"א, נקראים כל אברכי הכוללים בהוראת מרנן ורבנן שליט"א להמשיך לזעוק ולהתחנן לרפואת רבינו". ואכן עצרות התפילה מתקיימות מדי יום, יחד עם חיזוק בסדרי הלימוד ומחוצה להם, בעמל התורה ובלימוד רצוף.

בכרוז מיוחד שנתלה בכל סניפי רשת הכוללים "יששכר באהליך", מיסודו ובנשיאותו של מרן ראש הישיבה, נכתב: "למע"כ רבנן עם תלמידיהון, כל לומדי רשת הכוללים שליט"א, יחד עם כל בית ישראל מייחלים אנו להתחזקותו ולרפואתו השלימה של מאור עינינו רבן של כל בני הגולה מרן ראש הישיבה שליט"א.

התפילות בליקווד בהשתתפות המשגיח הגר"מ סלמון באדיבות המצלם)

"בהוראת שר התורה רבן של ישראל מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א, כל אברך יקדיש בתוך סדרי הלימוד בכל יום שעת לימוד שלימה לזכותו ולרפואתו של רבנו מרן אהרן יהודה לייב בן גיטל פייגא ובסוף סדר א׳ וסדר ב׳ יאמרו פרק תהילים לרפואתו השלימה, והן ק-ל כביר לא ימאס תפילת רבים לראות בישועת ד'".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

בפניה מיוחדת מטעם הנהלת החינוך העצמאי נקראו כל המוסדות לשפוך שיח לרפואתו של מרן: "לכבוד מנהלי/ות בתי הספר של ה'חינוך העצמאי'. 'לקיים בנו חכמי ישראל'. הנהלת החינוך העצמאי מבקשת שכל תלמידי/ות תלמודי התורה, בתי הספר ובתי יעקב יעתירו בתפילה לרפואת רשכבה"ג מרן ראש הישיבה רבי אהרן יהודה לייב בן גיטל פייגא שליט"א, הזקוק לרחמי שמים מרובים ולרפואה שלימה.

"המנהלים/ות מתבקשים לפתוח את יום הלימודים לאחר תפילת שחרית באמירת פרקי תהילים ולחזק את התלמידים בתורה ויראת שמים לזכותו".

ואכן בכל בתי החינוך ותלמודי התורה מעתירים תינוקות של בית רבן לרפואתו השלמה והאיתנה של מרן ראש הישיבה. תפילות מיוחדות התקיימו גם בתלמודי התורה בחצרות החסידים, לפי הנחיות רבותיהם בכל אתר ואתר.

בכל בתי החינוך של חסידות ויז'ניץ נאמרים מידי יום שני פרקי תהילים על-ידי המוני תשב"ר, על-פי הוראת כ"ק האדמו"ר. בעצרת לתשב"ר של חסידי צאנז נערכה תפילה לרפואת מרן הרב שטיינמן בהשתתפות כ"ק האדמו"ר מצאנז. בבית מדרשו של כ"ק האדמו"ר מבעלז נשא כ"ק האדמו"ר תפילת "מי שברך" מיוחדת לרפואתו של מרן הרב שטיינמן וכן נאמרים פרקי תהילים בצבור.