אאא

לאחר שבוע של דאגה לצד תקווה ותפילות נרגשות בכל רחבי העולם היהודי נרשמה אתמול (שלישי) אנחת רווחה כאשר מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן, שוחרר בחסדי שמיים, מתקופת אשפוזו במחלקת טיפול נמרץ במרכז הרפואי 'מעייני הישועה' לביתו ברחוב חזו"א 5 בבני ברק.

מרן ראש הישיבה ימשיך את הטיפול הרפואי בביתו עד להחלמה המלאה כאשר בתקופה הקרובה לא תתקיים קבלת הקהל.

"כיכר השבת" חושף סיפור מעניין המלמד על עוצמתו הרוחנית של מרן ראש הישיבה מימי אשפוזו.

מנהל המחלקה לטיפול נמרץ פרופסור אליהו סורקין הינו יהודי חסיד חב"ד שלצד מקצועיותו הרבה בענייני רפואה מפיץ תמיד יהדות ואידישקייט בסביבתו הקרובה והרחוקה.

באחד הימים ביקש סורקין מאחד הרופאים הבולטים ששהה במחלקה ושאינו קרוב - בלשון המעטה - למסורת ולדת להניח תפילין.

הרופא שמתמחה בטיפול במחלות זיהומיות והיה מעורב בטיפול במרן ראש הישיבה אמר לסורקין כי הוא מוכן לכך רק בתנאי שיזכה להלביש את תפיליו של מרן ראש הישיבה.

סורקין פנה למקורביו של מרן הגראי"ל וביקש שישאלו אותו האם הוא מסכים לכך.

מרן ראש הישיבה נעתר במקום ואכן אותו רופא שהניח לראשונה בחייו תפילין זכה לעשות זאת בזכות התפילין של מרן ראש הישיבה.

בעקבות כך נעתרו רופאים נוספים, בהם קרדיולוג ורופא בטיפול נמרץ, להניח תפילין והדבר הפך לקידוש שם שמיים כאשר בזכות התפילין של מרן זכו יהודים לצאת מבחינת קרקפתא דלא מניח תפילין.