אאא

בשבת קודש נפטר הרה"ג רבי שמואל אשר לעמל ויספיש זצ"ל. בן 89 שנים היה בפטירתו.

המנוח זצ"ל נולד בי"ד טבת תרפ"ח בירושלים, ב'חצר שטרויס' המיתולוגית, לאביו הגאון רבי צבי הירש זצ"ל, נין ונכד לגה"ק ר' נחום משאדיק זצ"ל.

הוא היה ידוע בהתמדתו וביגיעתו, כל ימיו לא פסק פומיה מגרסא. היה מתפלל בקביעות מול שריד בית מקדשינו מדי יום ביומו, וכל רואיו היו נפעמים לגודל המראה, כבן המתחטא לפני אביו.

העמיד משפחה מפוארת, ובראשה בנו הגאון ר' צבי ויספיש ראש ישיבות הר"ן בארה"ק. כמו כן, המנוח זצ"ל שימש מרבני הנהלת ישיבות הר"ן.

הלוויתו תתקיים הערב בשעה 11:00, מבית הלווית שמגר להר המנוחות.