אאא

האם להסתכל על פעילותם של מטוסי כיבוי הפועלים בשבת קודש מקהה את הרגשות העזים שלנו כלפי השבת? כך שאל יהודי שפנה לאחרונה לרבה של רמת אלחנן הגאון רבי יצחק זילברשטיין.

השאלה הגיעה לאחר שבמהלך שבת פרשת 'חיי שרה', בה השתוללו שריפות ברחבי הארץ, פרצה שריפה גדולה גם ביער הסמוך לעיר החרדית מודיעין-עלית. למקום הוזעקו מטוסי כיבוי, שכדרכם עשו פעלולים בשמים, נסקו, נחתו, עלו, ירדו והמטירו חומרי-כיבוי.

תושב העיר, שיגר אל הגאון רבי יצחק זילברשטיין, רבה של שכונת רמת אלחנן בבני ברק וחבר מועצת גדולי התורה מכתב בו הוא מתאר כי "תושבים רבים עמדו והתבוננו בפעולת המטוסים, שהיא לכשעצמה מעניינת מאוד", כאשר שאלתו היא: "האם הדבר היה מותר? שכן הפעולה היתה בבחינת פיקוח נפש, ולכן היא בוודאי מותרת בשבת, או שאחרי הכל הדבר מקהה את הרגש כלפי קדושת השבת?".

הסופרטנקר בפעולה. ארכיון (צילום: דוברות המשטרה)

הרב זילברשטיין מספר כי הציג את השאלה בפני גיסו, מרן הגר"ח קניבסקי, ומרן השיב כי "חבל על הזמן של שבת; כדאי לשבת וללמוד, כי השבתות ניתנו לנו כדי לעסוק בתורה".

"המשכנו ושאלנו", מספר הגר"י זילברשטיין, "ומה יהיה הדין אם רואים את פעילות המטוסים במקום שבו אסור ללמוד, האם אז מותר לצפות בכך בשבת קודש?"

"מרן הגר"ח אמר שאם כך הדבר מותר. ואפשר להסביר את הדבר על פי המובא במשנה ברורה, סימן פ"ה סעיף-קטן ו', הכותב שבבית הכסא "יחשוב שם חשבונות ביתו והוצאותיו, כדי שלא יבא לידי הרהור, ובשבת יחשוב בבניינים וציורים נאים". וכיון שבבית הכסא אסור לחשוב בדברי תורה, יחשוב על בניינים וציורים נאים, וגם על פעילות המטוסים, שהם כמו ציור יפה, והרי הם טסים בהיתר".