אאא

הממונה על רשות ההגבלים מיכל הלפרין בודקת חשד לתיאום מחירים מצד הבנקים בכל הקשור לשוק המשכנתאות, הממונה פנתה גם לבנק ישראל בדרישה להמציא לה נתונים בכדי לבדוק את החשדות. התחלת הבדיקה בעניין נעשתה לאור הבדיקה נעשית לאור העלייה בריביות ופניות שהגיעו לרשות ובהן טענות על תיאום לכאורה בין הבנקים בהעלאת הריביות.

בכלכליסט חושפים כי בסוף השבוע שלחה הלפרין מכתב להנהלות הבנקים, ובו דרשה להעביר לה עד ל־19 בינואר עותקים מלאים של פרוטוקולים מישיבות דירקטוריון או הנהלה בשלוש השנים האחרונות, שבהם היתה התייחסות למצב התחרות בתחום המשכנתאות, מדיניות תמחור משכנתאות לדיור, יישום הנחיות רגולטוריות בתחום האשראי לדיור, ונהלים הקשורים לקבלת יעוץ משכנתאות לדיור על ידי יועצים חיצוניים.

עוד דרשה הלפרין להעביר אליה כל מסמך פנימי הנוגע לעבודה עסקית, סקרי שוק, וניתוחים אסטרטגיים שבוצעו בבנק בנושא בשלוש השנים האחרונות, ואשר הוצגו לדירקטוריון או להנהלת החברה לרבות פורומים שאחראים על תחום המשכנתאות.

הלפרין בודקת חשד כי העלייה בריביות קשורה ישירות להתערבות הרגולטורית של בנק ישראל, שניסה להקטין את החשיפה של משקי הבית והבנקים לסיכונים מהמשכנתאות. ונבדק האם הבנקים לא "משתמשים" ברגולציה הזו כדי להגדיל את גובה הריביות.

בדיון בפני ועדת הכספים של הכנסת שנערך בחודש נובמבר ציינה לראשונה הלפרין כי היא בודקת חשד שהבנקים  פעלו כקבוצת ריכוז בהעלאת הריביות. הלפרין אמרה כי אם הדבר יימצא כנכון הדבר יטופל באמצעי אכיפה חמורים.

נציין כי בחודש יולי 2015 החל הריבית לעלות ואם לקחתם משכנתא של 1.2 מיליון שקל שהתשלום הצפוי עליה לאורך תקופת ההחזר היה 1,531,625 שקל, התייקרה בשנה האחרונה ל־1,669,745 שקל, כשההתייקרות בשל עליית הריבית היא 138,120 שקל.