אאא

הגאון רבי שמואל אוירבך וראש ישיבת המקובלים 'נהר שלום' המקובל רבי בניהו שמואלי הגיעו בצהריים (שלישי) לנחם את הגאון רבי צבי ויספיש, ראש ישיבות הר"ן, היושב שבעה על פטירת אביו הגאון רבי שמואל אשר לעמל ויספיש זצ"ל.

במהלך ניחום האבלים שוחחו הרבנים על המקובל הצדיק רבי מרדכי שרעבי זצוק"ל, מייסד ישיבת 'נהר שלום'. 

עוזרו של הגר"ב שמואלי, ר' מרדכי חסידים, שאל את הגר"ש אוירבך: "כבודו היה הולך לרב שרעבי?". הגר"ש הגיב: "זה סוד".

הרב בניהו שמואלי סיפר כי "בהתחלה הרב שרעבי, הישיבה שלו הייתה שלוחה של 'שער השמיים', הייתה נקראת ישיבת 'שם שמעון', על שם רבי שמעון אוירבך. למה? הם לא נתנו לו לפתוח ישיבה".

הגר"ש אויערבאך השיב: "פחדו לפתוח ישיבה בקבלה. סבא סבל מזה הרבה, רדפו אותו. הישיבה הייתה בעיר העתיקה".

צפו בווידאו מניחום האבלים