אאא

בתחילת השבוע (ראשון), בוצע בירושלים פיגוע הדריסה הנורא בו נרצחו ארבעה חיילי צה"ל ונפצעו מספר נוספים. מקורביו של מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי מספרים כעת כיצד הגיב כששמע על הפיגוע שאירע ביום צום עשרה בטבת.

"ידוע, כי החתם סופר כותב: 'כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו', נמצא שבכל שנה ושנה נתחדש החורבן, ובכל שנה בהגיע יום עשרה בטבת, שאז התחיל למעלה משפט החורבן, כמו כן בכל דור ודור יושבין בית דין של מעלה וגוזרין החורבן של כל שנה ושנה עכ"ל. הרי לכאורה, כי יום הצום של עשרה בטבת הוא חמור מאוד", מספרים מקורביו של שר התורה בעלון "דברי שיח".

"וסימנא מילתא היא, שאירע ביום זה פורענות כה קשה בימינו בירושלים עיה"ק, העיר בו היתה משוש כל הארץ", הם מוסיפים, ומציינים כי "שלחנו את הדברים לפני מרן שר התורה והתעניין אימתי היה הפיגוע".

לדבריהם, מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי אמר כי "אמנם יום תענית עשרה בטבת חמור משאר התעניות, אבל לא שמענו שהוא יום גרוע משאר הימים, ובכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו וה' מצילנו מידם".