אאא

בעקבות החלטת בג''צ הצהריים (רביעי) למתן צו על תנאי למשך 21 יום עד לקבלת החלטה אחרת, לא יוכל בית הדין הגדול בנשיאות הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף לדון בפרשת זיכוי הגט של הרב אוריאל לביא מצפת. הדיין הבכיר הגאון רבי ציון בוארון, התבטא היום על הנושא ואמר כי "אם האשה תינשא בניה יהיו ממזרים".

בפתח דבריו אמר הגאון רבי ציון בוארון כי על בית הדין הגדול להתכנס למרות החלטת בג"צ: ''צריך לפרסם חוות דעת של בית הדין הגדול (לא פורמלית) שהגט של בית הדין בצפת וכיוצא בזה אין לו שום ערך, והגט לא גט ואין בו שום תועלת - חוות דעת בלי השלכה מעשית, שאת זה יכולים למנוע בביהמ"ש העליון".

העותר נגד הגט מצפת: "לא מכיר את האישה" (צילום: כיכר השבת)

לדבריו: ''בית הדין הגדול חייב לפרסם את דעתו, ואם לאו זה חילול ה' ובפרט אחרי שהייתה כבר החלטה לכנס את בית הדין ועכשיו מנסים למנוע זאת? זה חילול ה', בית הדין הגדול חייב לומר את דעתו".

במענה לשאלה אם האשה תינשא לגבר אחר, מה יהיה מעמדם של הילדים - ענה הגר''צ בוארון בנחרצות: ''והיה אם האשה המדוברת תינשא הרי שבניה יהיו ממזרים. פסק הדין המתיר לה להינשא הוא כקליפת השום ולא תעזור טענה שיש לה היתר מבית דין, שזה בדיחה, בדיחה, בדיחה... ודבר שלא היה לעולמים ואין כאן לא פסק דין, לא גט, הכל דברים בטלים".

באשר לפסיקת בג''צ, הגיב הרב ''בנוגע לבג''צ אין לי מה לומר, משום שזה דרכם להיות נגד הדת, וכי עליהם מקשים קושיות?''.