אאא

אברך שמכר את דירתו בבית שמש, שאל השבוע את מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי - היכן לקנות דירה, האם בירושלים או בבני ברק?

בעלון "שיעורי ליל שבת" של הרב זילברברג, מובא כי מרן שר התורה השיב לו - "תקנה בשניהם", והסביר: "בבני ברק שהיא מקום תורה, ובירושלים כיוון שהמשיח יבוא בקרוב וכך תהיה קרוב לבית המקדש".

האברך הוסיף ואמר כי אין לו מספיק כסף לקנות בשתי הערים והשיב לו מרן הגר"ח שיקנה בבני ברק אולם ציין שוב כי כדאי לדאוג גם לדירה בירושלים כדי להיות קרוב לבית המקדש.

נכדו של מרן, שעמד בסמוך ושמע את דברי הגר"ח, שאל: "הרי גם לסבא אין דירה בירושלים", השיב מרן: "אני יהיה בדירת השווער (מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצ"ל. י"כ) בירושלים".