אאא

מתקנים את העוול: לאחר שהשר לשער טומי לפיד קיצץ בשנת 2005 את שכר רבני הערים, הקבינט החברתי - כלכלי יאשר את העלאת שכרם - אמנם עדיין לא לשכר שהיה לפני הקיצוץ הדרמטי אך העלאה ניכרת, וזאת בשל דרישת יו"ר ש"ס השר אריה דרעי במהלך המשא ומתן הקואליציוני עם הליכוד, ערב הקמת הממשלה. 

את הצעת המחליטים על ההעלאה הכין שר הדתות דוד אזולאי. יצוין כי העלאת השכר תחול על כל הרבנים שנבחרו לתפקיד מאז תחילת שנת 2006.

הפרשי השכר כפי שיאושר בקרוב: 

בעיר שבה יש עד 5,000 תושבים - רב העיר המכהן בה יקבל משכורת של 22,772 שקל בחודש, כ-6,000 שקלים יותר מהשכר שמקבל כיום.

תלושי השכר החדשים לכל רבני הערים:

  • בעיר עם עד 10,000 תושבים - רב העיר יקבל שכר של 24,326 שקלים בחודש.
  • בעיר עם עד 20,000 תושבים - רב העיר יזכה בשכר חודשי של 27,468 שקלים בחודש.
  • בעיר בה יש עד 30,000 תושבים - רב העיר המכהן יזכה בשכר של 28,663 שקלים בחודש.
  • בעיר בה מתגוררים עד 50,000 תושבים - רב העיר יזכה בשכר של 29,846 שקלים בחודש. 
  • בעיר בה יש עד 100 אלף תושבים - רב העיר המכהן יזכה בשכר של 31,018 שקלים בחודש.
  • בעיר שבה מתגוררים עד 250 אלף תושבים - רב העיר המכהן בה יזכה בשכר של 32,047 שקלים בחודש.
  • בערים בהם יש יותר מ-250 אלף תושבים - רב העיר יזכה בשכר גבוה של 33,958 אלף שקלים בחודש.

הצעת המחליטים של שר הדתות דוד אזולאי

הצעת המחליטים של שר הדתות דוד אזולאי
הגדלה

בהצעת המחליטים להעלאת השכר נכתב בין היתר: "רב עיר הוא אחד מבעלי התפקידים החשובים ביותר בתחום אספקת שירותי הדת במועצה הדתית. הוא המנהיג הרוחני והפוסק העליון בכל ענייני דת והלכה בעיר. השכר הנהוג כיום לא משקף נאמנה את המטלות ואת גודל האחריות והסמכויות המסורות בידי רב העיר".