אאא

זה לא קורה כל יום, כשאל מעונו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, נקראים חברי מקהלת 'יחד' ועוד שורה של בעלי מנגנים נודעים, לשעה של שמחה וקורת רוח בצל הקודש.

זה קרה בימים האחרונים, כשבבית מרן הגר"ח קנייבסקי נערכה באופן נדיר שמחת שבע ברכות מצומצמת לבת הרב אברהם שטרן, כשמרן משתתף בשמחה במשך שעה ארוכה ומתבל בדברי תורה בענייני השמחה.

בין השירים המרכזיים שהושרו באירוע היה הלחן "א סעודניו" הנודע וכן שירי רגש נוספים המושרים בקהילות ישראל.

רגעי שיא נרשמו במהלך השמחה, כאשר מרן שר התורה קם לריקוד של מצווה, לקול שירתם של חברי מקהלת 'יחד', עם הבעל מנגן ר' ירמיה דמן, ילד הפלא דודי פולק ואחיו פיני, כשלצידם שלמה מינצברג על הסקסופון, ראובן בן חנן על הכינור, ורובי פוירשטיין על הקלידים.

"כולנו התרוממנו טפח מעל הקרקע", העיד אחד המשתתפים שזכה ליטול חלק באירוע.

"שתזכו לשיר בבנין בית המקדש במהרה בימינו", איחל מרן שר התורה לבעלי המנגנים בסיומה של השמחה הנדירה, כשכולם עונים אמן בהתרגשות.