אאא

נהגים היזהרו: שר התחבורה ישראל כץ מבקש מוועדת הכלכלה של הכנסת להגדיל את הקנס המקסימלי בעבירות תנועה חמורות ב־50% ולקבוע קנסות גבוהים לעבירות החדשות של נהיגה באופניים חשמליים מתחת לגיל המותר ונהיגה בעגלה רתומה לבעל חיים בעיר.

כיום הקנס על נסיעה באור אדום עומד על 1,000 שקל, וכץ מבקש להגדיל את הקנס על עבירה זו ל־1,500 שקל. בנוסף, נהגים שמבצעים עבירות מהירות חמורות מזומנים כיום לדין ולא נקנסים במקום, וגם זאת מבקש שר התחבורה לשנות, ולקנוס גם כן ב־1,500 שקל. העבירה מתייחסת לנהיגה של בין 31–40 קמ"ש מעל המותר בדרך עירונית ובין 41–50 קמ"ש מעל המותר בדרך בין־עירונית. במשרד מציינים שבעבר כבר ניסו לקבל את אישור הוועדה ליצירת מדרגה חדשה לעבירה זו, אך הנושא לא הובא לדיון.

הבקשות נכללות בתיקון לצו התעבורה (עבירות קנס) שהעביר משרד התחבורה לכנסת. בבקשה מוסבר שהמדרגה החדשה "נועדה לעבירות חמורות ומסוכנות שעדיין מתאימות להיאכף כעבירות קנס". זאת בין היתר כיוון ש"תדירותן הגבוהה יחסית איננה מאפשרת לכלול אותן בגדר עבירות הזמנה לדין".

מלבד זאת, כץ מבקש לקבוע שהקנס על העבירה החדשה של רכיבה על אופניים חשמליים מתחת לגיל 14 (הגיל המותר) יעמוד על 1,000 שקל, פי עשרה מהקנסות שהוטלו עד היום על עבירות שקשורות לאופניים חשמליים. הבקשה כוללת החמרה דרמטית בקנסות אלו "לאור הסיכון המיוחד הכרוך בהן". בבקשה נכתב גם כי הקנס על חניה על שבילי אופניים יוכפל פי 2.5 ויעמוד על 250 שקל.

השאלה העולה האם הקנס יוטל על הורי הילד, מה יהיה במקרה בו הילד עלה לסיבוב על אופניים של חברו, מי אמור לשלם את הקנס? כשכל נושא הקנסות על קטינים זקוק להבהרה האם הוא חוקי ואפשרי.

לבקשה נוספה עוד עבירה חדשה, שלפיה תיאסר תנועת עגלות הרתומות לבעלי חיים מחוץ למרחב הכפרי. הקנס למי שינוע בעיר בעגולה רתומה לסוס או לחמור יעמוד על 500 שקל.