אאא

החלטת דרמטית: הרכב ההקדשות בבית הדין הרבני בירושלים בראשות האב"ד הגאון רבי שלמה שטסמן והדיינים הגאונים רבי יצחק זר ורבי עידו שחר, הוציא צו האוסר את מכירת נכסי הקדש "עץ חיים" בירושלים.

בראשית ההחלטה סוקרים דייני ההרכב את ההיסטוריה של הקדש "עץ חיים" שהינו המוסד התורני הוותיק בירושלים, שהוקם על ידי רבה של ירושלים הגאון רבי שמואל סלנט, בשנת תר"א (1841). ובמשך למעלה ממאה ושבעים שנה עמדו בראשו ובנשיאותו ארזי הלבנון אדירי התורה ובכללם הגרא"ז מלצר, הגר"א קוטלר והגרי"מ טוקיצ'ינסקי.

"בין כתליו הרביצו תורה ענקי תורה ומוסר כמו הצדיק הירושלמי רבי אריה לוין, הגאונים בעלי 'דרכי דוד' 'וגידולי שמואל', ואף הגרא"מ שך מסר בו שיעורים שבועיים במשך תקופה ממושכת.

ב"שנת תרצ"ו (1936) נחנך בניין הישיבה ותלמוד התורה ברח' יפו בסמיכות לשוק 'מחנה יהודה' בירושלים. בניין זה הוקם וכונן כהקדש וכך גם נכסים רבים נוספים שהוקדשו על ידי נדיבי לב לטובת הישיבה. נכסים אלו נוהלו על ידי נאמני ההקדש שמונו ופוקחו על ידי בית הדין הרבני האזורי בירושלים".

בדיון נאמר כי בתקופה האחרונה הגיע להרכב ההקדשות בבית הדין הרבני האזורי בירושלים מידע מדאיג על התנהלות נאמניו הנוכחיים של ההקדש בעשור האחרון. בעקבות מידע זה פתח בית הדין בבדיקה ואף קיים שני דיונים בנוכחות נאמני ההקדש ובאי כוחם.

בבית הדין מציינים כי "הבדיקה והדיונים העלו ממצאים לכאוריים המעלים חשד כבד להתנהלות שערורייתית של נאמני ההקדש והמסייעים על ידם ובכללה מכירת נכס הקדש המרכזי – בניין הישיבה והתלמוד תורה – ללא אישור בית הדין ולאחריה נקיטת מהלכים משפטיים להפקעת סמכותו של בית הדין, פעולות מניפולטיביות להשגת אישורים מבית הדין (בהרכבו דאז) למכירת כעשרים נכסי נדל"ן בירושלים תוך הטמעת תמורתם בנכס הרשום על שם עמותה וחברה פרטית וכשגם הוא נמכר מיד לאחר מכן ליזמי נדל"ן".

דייני בית הדין מדגישים בהחלטתם כי "בית הדין הוא אביהם של ההקדשות ולכך מחויב לוודא שהתנהלות ההקדש מתוקנת בתכלית ושנאמניו – שלוחי בית הדין – ממלאים תפקידם בנאמנות ובשלמות כמצופה וכמחויב."

בית הדין ציין כי "עולה חשד של ממש שהקדשות עץ חיים אינם מתנהלים בצורה מתוקנת ושאפוטרופסי ההקדש לא קיימו לכאורה את חובת נאמנותם כלפי בית הדין, ההקדש והמקדישים. בית הדין הודיע כי ייתן החלטה נפרדת על מינוי מנהל מיוחד להקדשות עץ חיים ועל סמכויותיו, ובינתיים הושעו הנאמנים הקיימים". 

בנוסף, הטיל בית הדין צו עיקול על כל נכסי הקדשות "עץ חיים" ואסר על נאמני ההקדש, מנהליו ועובדיו לבצע העברות רכושיות של נכסים או כספים השייכים להקדש.