אאא

תביעה ייצוגית אושרה כנגד חברת אגד בטענה שהיא מסתירה מציבור הנוסעים את האפשרות לנסוע באוטובוסים בקווים המופעלים עבור הציבור החרדי (קווי מהדרין) בהם המחיר יותר זול. בית המשפט המחוזי בתל אביב החליט לאשר כייצוגית את התביעה, שהוגשה על ידי עו"ד יוחי גבע. 

הקבוצה שבשמה תנוהל התביעה הייצוגית כוללת את כל מי שבשבע השנים האחרונות קנה כרטיס לנסיעה בין-עירונית באוטובוס שהפעילה אגד, בלי שידע כי ביכולתו לנסוע בקו מהדרין מקביל שהפעילה החברה במחיר נמוך יותר, לדוגמה קו האוטובוס מאשדוד לירושלים. התביעה מסתמכת על חוק הגנת הצרכן ועל חוק עשיית עושר ולא במשפט.

לטענת התובעים, אגד מטעה את הנוסעים בכך שאינה מפרטת את קווי המהדרין, שבהם נהוגה הפרדה בין גברים לנשים היושבות בחלקו האחורי של הרכב, בתוצאות החיפוש באתר ובשירות המענה הטלפוני שלה. יצוין כי כיום יש מעט מאד קווים שפועלים במתכונת כזו.

מאגד נמסר בתגובה להחלטת בית המשפט: "בדעת אגד לבקש רשות ערעור על ההחלטה. עמדת אגד היא כי אין בסיס לקביעה שהיתה הטעיה כלשהי של אגד כלפי ציבור הנוסעים במנועי החיפוש שלה באתר האינטרנט. כל המידע לגבי קווי אגד קיים ומפורט באתר האינטרנט של אגד באופן מלא.

"יתרה מכך, מהנתונים שיש בידי אגד עולה כי אין מדובר בתביעה הראויה להתברר כייצוגית, וזאת גם מן הטעם שלא נגרם נזק כלשהו לציבור הנוסעים. מחירי הנסיעה בקווי השירות נקבעים על ידי משרד התחבורה במסגרת צווים שאגד מחויבת להם, ולכן כל שאלה בהקשר זה יש להפנות למשרד התחבורה".