אאא

התאוששות באוכלוסיית הצבאים בארץ: מספירת הצבאים שנתית באזור הצפון נראה כי קיימת מגמת אישוש באוכלוסיית הצבי הישראלי. על פי הספירה קיים גידול של 10% במספר הצבאים לעומת שנת 2016.

רשות הטבע והגנים עוקב מידי שנה אחר אוכלוסיית הצבאים בארץ ומונה את הפריטים בלהקות ובתוצאות ספירת צבאים שנתית שבוצעה לאחרונה על ידי מחוז צפון של רשות הטבע והגנים באזור רמות יששכר, מצביעות על מגמת אישוש מסוימת באוכלוסיית הצבי הישראלי. זאת לאחר שבספירה שבוצעה לפני מספר ימים באזור זה, שנחשב למאוכלס ביותר בין אזורי הצפון מבחינת מספר צבאים, נספרו אחד לאחד 965  צבאים לעומת 884 שנספרו באותה תקופת זמן בשנת 2016. 

גידול זה, שנאמד בכ-10% לעומת שנת 2016 זהה לאחוז הגידול במספר הצבאים שנרשם באזור זה בין שנת 2016 ל-2015 אז נספרו 798 צבאים ישראלים.

שחרור יעל לטבע (צילום: רשות הטבע והגנים) 

אוכלוסיית הצבאים ברמות יששכר הנה האוכלוסייה הגדולה ביותר בצפון ישראל, שנחשב לאזור בו אוכלוסיית הצבי ישראלי היא הגדולה ביותר לעומת שאר האזורים בארץ. באזור זה מתבצעת ספירה כללית מראשית שנות ה-80. כמו כן, אוכלוסייה זו היתה אוכלוסיית האם שממנה הועברו צבאים לגולן בראשית שנות ה-70. בחינה פרטנית של התוצאות בעשור האחרון מלמדת שמ-2008  האוכלוסייה ברמות יששכר נמצאת בתחום של 700-900 צבאים וניכרת מגמת יציבות ללא מגמת גידול.

צילום: יפעת יעקבסון רשות הטבע והגנים
צילום: יפעת יעקבסון רשות הטבע והגנים
הגדלה

יחד עם זאת, בעקבות הנתונים המעודכנים לשנת 2017 יחד עם אלו של 2016 ניתן כבר להצביע על קו מגמה חיובי.
הצבי הישראלי, הוא אחד מ-3 מיני צבאים הקיימים בישראל יחד עם צבי נגב וצבי שיטים. צבי זה הוא הנפוץ בישראל מבין השלושה, אך יחד עם זאת אוכלוסייתו מונה רק כ-3,000 פרטים והוא מוגדר כמין בסכנת הכחדה. זה בין היתר לאור העובדה כי מין זה הוא ייחודי לישראל. 

צילום: דורון ניסים רשות הטבע והגנים
צילום: דורון ניסים רשות הטבע והגנים
הגדלה