אאא

רשות המסים קיבלה לרשותה בימים האחרונים מידע הנוגע ליותר מ-35 אלף חשבונות של תושבי ישראל המתנהלים בגופים פיננסיים בארצות הברית.

בהתאם לחוק הישראלי, תושב ישראל רשאי לנהל חשבון בנק בחו"ל, אך עליו לדווח לרשות המסים על ההכנסות שהופקו בו כמו ריבית, דיבידנד ורווחי הון. הרשומות שהתקבלו מהאמריקאים כוללות מגוון פרטים הנוגעים לאותם בעלי חשבון תושבי ישראל.

רשות המסים מתכוונת כעת לבחון ולמיין את המידע ולהשוות אותו לדיווחים של אותם ישראלים לרשויות המס. בתהליך מיון המידע, צפויים לצוף אלו מבין הלקוחות שבהתנהלותם השוטפת מול הרשות לא כללו את הדיווח התחייב על חשבונותיהם אלו.

בהתאם להסכם שנחתם לאחרונה עם רשויות המס האמריקניות, כחלק מהמהלך העולמי להרחבת השקיפות וחילופי המידע בין רשויות מס, צפויה רשות המסים לקבל מעתה ואילך את המידע המדובר באופן אוטומטי מרשות המס האמריקאית.