אאא

קהל רב השתתף בסעודת ההילולה שהתקיימה לרגל מלאת עשור שנים להסתלקותו של כ"ק האדמו"ר מצאנז זמיגרד זצ"ל.

הסעודה התקיימה בראשות בנו האדמו"ר מצאנז זמיגרד שהגיע במיוחד מארה"ב ונכדו כ"ק האדמו"ר מצאנז זמיגרד מבני ברק ממלא מקום אביו ובהשתתפות אדמו"רים רבנים ונכדי בעל ההילולא.

במהלך הערב נשמעו דברים על ידי בנו האדמו"ר מצאנז זמיגרד מארה"ב והאדמו"ר מטשאקאווא שבסיום דבריו הכתיר את נכד בעל ההילולא להמשיך להנהיג את קהל חסידי ואוהדי בית צאנז זמיגרד ולמלא את מקום אביו האדמו"ר בעל ה"ביכורי חיים" מצאנז זמיגרד זצ"ל שהשבוע ביום רביעי ימלאו השלושים לעלותו בסערה השמימה בפתאומיות למגינת קהל חסידי ואוהדי בית צאנז זמיגרד.