אאא

מצבו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן המחלים בימים אלו בביתו שבבני ברק לאחר האשפוז ממשיך לגרום להתעניינות רבה בקרב כלל ישראל, יהדות הארץ והתפוצות הנושאים תפילה נרגשת להחלמתו ולרפואתו השלימה של רבן של ישראל.

החברותא, הגאון רבי משה יהודה שניידר, כתב אמש כי "הן קל כביר ולא ימאס תפילת רבים, דבר זה אנו רואים בחוש ממש, את כח התפילה, כאשר זכינו להגיע עד הלום, ורבינו מתחזק והולך. אך עדיין חובה על כולנו לזעוק לפני מלכו של עולם, לחזק את רבינו עד הגיעו לבריאות איתנה, שנזכה כולנו להמשיך ולקבל ממנו תורה ויראה, וכל מדה נכונה, בכלל ובפרט, עד ביאת גואל צדק".

ומספר הרב שניידר כי כשנכנס אל מרן ראש הישיבה, חתנו הגאון רבי זאב ברלין, ראש ישיבת "גאון יעקב" ובירך את רבינו שיהיה בריא וחזק, והדגיש בפני מרן שזה שתי ברכות, אחת שיהיה בריא, והשני שיהיה חזק.

שאל אותו מרן ראש הישיבה: "מנין לך שיש כזו ברכה שיהיה חזק", הרב ברלין טען שאין צריך ראיה, אך מרן הרב שטיינמן הביא לו על אתר את הפסוק ביהושע "רק חזק ואמץ", כהוכחה שיש כזו ברכה.