אאא

במעמד רווי הוד בהשתתפות מתפללי בית הכנסת המרכזי שיכון ג' ברחוב חזון איש (מתחם התתי"ם) בבני ברק, רבנים ואישי ציבור, קבע כ"ק האדמו"ר מנדבורנא את המזוזה בפתח בית הכנסת וכן קבע מזוזה הגאון רבי סיני הלברשטאם.

במעמד השתתפו רב הקהילה הגרש"מ הכהן ולך, גאב"ד שיכון ג' הגר"ס הלברשטאם וכן סגן ומ"מ ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין, חבר מועצת העיר שלמה קוסטליץ וכן כיבדו את המעמד מנהלי תלמודי התורה הסמוכים לבית הכנסת "תלפיות" ו"פרי חדש".