אאא

נשיא המדינה, ראובן (רובי) ריבלין, שלח היום (חמישי) אגרת תנחומים לכ"ק האדמו"ר מבעלזא היושב שבעה על פטירת אמו.

האגרת הועברה אל האדמו"ר באמצעות לשכת ח"כ ישראל אייכלר.

האדמו"ר הודה על האגרת וביקש לברך את נשיא המדינה ברפואה שלמה ובריאות.

אגרת התנחומים

"לכבוד כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא הגה"צ יששכר דב רקח שליט"א

"שמעתי בצער על הסתלקות אמו, הרבנית הצדקנית מרת מרים ע"ה בת הגה"צ רבי צבי גליק הי"ד אשת חבר לאביו האדמו"ר מבילגורייא זצ"ל.

"בימים האחרונים סופר לי רבות על אמו ע"ה ועל האופן שבו עמדה לצידו עם מינויו לאדמו"ר בעקבות הסתלקותו של האדמו"ר ר' אהרן רוקח מבעלזא זצ"ל שהיה ממקימי עולה של תורה וחסידות לאחר חורבן עמנו בימי השואה ואבדן מרכזי החסידות באירופה.

"הרבנית ע"ה גידלה אותך בימי צער ודחק וראתה בעלייתך ובפריחתך כממשיך הנהגת שושלת חסידות בית בעלזא המעטירה שהתנערה מעפר. אין לי ספק שהיא זכתה בחייה לדברי הפסוק 'תנו לה מפרי ידיה, ויהללוה בשערים מעשיה'.

"מי יתן ובבניין ציון וירושלים תנוחמו".