אאא

עם סיום העבודות ולקראת פתיחת מנהרות הראל ביום שישי הקרוב, קיימה המשטרה תרגיל רחב היקף בשיתוף פעולה עם כלל גופי החירום וההצלה, כב"ה, מד"א וחברת נתיבי ישראל, שמטרתו בחינת היערכות כלל גופי החירום וההצלה טרם פתיחת המנהרות בדגש לאירוע רב נפגעים.

במסגרת התרגיל נבחנו מספר תרחישי ייחוס המתבססים על אירוע רב נפגעים, שריפה, תאונת דרכים וכו' וחילוץ נפגעים, זאת במטרה לתרגל הכוחות והיערכותם לכל תרחיש פוטנציאלי.

סלילת המנהרות באורך של כ-800 מטר לאורך ציר תנועה מרכזי המוביל לירושלים וליציאה ממנה, מחייב את כלל הגופים לתרגל, לבחון ולוודא תגובה מהירה ומקצועית בזמן אמת.