אאא

שאלה מעניינת הגיעה בתקופה האחרונה אל שולחנו של חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי יצחק זילברשטיין בה נערה חרדית מבקשת לדעת כיצד עליה לנהוג בעניין הקשור לתקופת השידוכים.

"אני נערה בתקופת שידוכין, לפני כשלש שנים התחלתי להקפיד ללבוש חולצת צווארון, כאשר גם הכפתור העליון סגור", כותבת הנערה בפתח השאלה. "יש לציין, שלא קבלתי זאת על עצמי כקבלה או כחומרה, אלא פשוט התחלתי ללבוש זאת, כי לדעתי זה צנוע יותר".

"לאחרונה שמתי לב", היא מוסיפה, "שכל הנשים מסביבי, גם מורות ונשים המקפידות על כללי הצניעות, אינן הולכות בחולצת צווארון, דבר זה מקשה עלי, וגם גורמת לי להרגיש קצת שונה מהסביבה שלי. כמו כן לאחרונה נכנסתי לתקופת שידוכין, והעירו לי, שיתכן שלבישת חולצה זו, עלולה להפריע לי בשידוכין, כי ידרגו אותי כמיושנת וכחניוקית, ואכן כמה שידוכין ענו לי תשובה שלילית, ואני חוששת שזה בגלל החולצה".

השאלה היא, כותבת הנערה: "האם נכון שאפסיק ממנהג זה, או שעלי להמשיך כך, למרות הקושי, וההרגשה שאני קצת שונה, וגם החשש מתקופת השידוכין?".

הגאון רבי יצחק זילברשטיין, השיב לה בקונטרס 'ווי העמודים' כי "אמנם מעיקר הדין מותר לשנות את החולצה, אבל זה לא כדאי, כי בזה היא מפסידה בעל גדול בישראל, ובוודאי ללא ספק, שחולצה זו, אינה מפריעה בשידוכין, אלא אדרבה היא חוסכת צער ועוגמת נפש".

ומבהיר הגר"י זילברשטיין את תשובתו כי "מעיקר הדין אם זה מאד מציק לה אפשר להקל ללבוש חולצה אחרת, לאו דווקא חולצת צווארון, ותשאל את המורה שלה, איזו היא החולצה הצנועה ביותר".

ומוסיף הרב כי "ידוע שהתורה אמרה על בעל ואשה 'והיו לבשר אחד', ואין הכוונה רק שלאחר הנישואין היא נעשית לבשר אחד עם הבעל, אלא ארבעים יום קודם יצירת הולד, הקב"ה כבר מזווגם, ואז כבר נעשו לבשר אחד, וכידוע שאם אחד מבני הזוג מתחזק, זה משפיע על בן זוגו, כן הוא קודם הנישואין, כאשר נערה מתחזקת בצניעות, בעלה מתחזק בלימוד התורה.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"ולכן נערה שקבלה על עצמה להתחזק בצניעות, וללבוש חולצת צווארון ולסגור את הכפתור העליון, בלי ספק שאז בעלה התחזק בלימוד התורה, וקיבל בזכות זה סייעתא דשמיא מיוחדת להבין טוב יותר את הלימוד, ולצעוד לעבר היעד, להיות גדול בישראל.

"ואם כעת כשזה קשה לה מאד, והיא מתגברת על עצמה, בלא ספק שגם בעלה לעתיד, הבחור בישיבה יקבל סייעתא דשמיא יותר גדולה, הבעל יהפוך להיות ענק בתורה בזכות שסגרה את הכפתור, וגם אם הוא לא יבין מנין באה לו הסייעתא דשמיא פתאום, לאחר זמן, יוכל להעיד 'שלי ושלכם שלה היא'".

ועל המחשבה שדבר כזה מפריע לשידוכים, משיב הגר"י זילברשטיין שזו "שטות", ומסביר: "וכי הקב"ה יעניש נערה שהתגברה על עצמה ולבשה חולצת צנועה וסגרה את הכפתור, שהשידוך שהכין לה יתבטל?!

"אדרבה, מה שיש הרבה שמורידים את השידוכים בגלל זה, זה חסד הבורא בזכות הכפתור, כי יש הרבה נערות, שכולם עונים להם תשובה חיובית, ואז מתחילים להיפגש, והשידוך מתבטל, ויש צער גדול לשני הצדדים, אבל בזכות הכפתור הקב"ה חוסך ממנה את הצער הזה, וכל השידוכים שאינם מיועדות עבורך עונים תשובה שלילית, כדי לחסוך ממך את העוגמת נפש הנ"ל, וזה חסד הבורא בזכות סגירת הכפתור".