אאא

אדמו"רים, רבנים ואישי ציבור, לצד אלפי חסידים ואוהדים, הגיעו במהלך ימי השבעה לניחום אבלים אצל כ"ק האדמו"ר מבעלזא האבל על פטירת אמו הרבנית מרים רוקח ע"ה מבולגריא.

בכל יום לאחר שעות התפילה עברו לפני הרבי שישב בהיכל בית המדרש אלפי אברכים ותלמידי הישיבות לנחמו.

עם תום ימי השבעה עלה הרבי לקברה של הרבנית המנוחה שנטמנה בהר המנוחות.

צפו בתיעוד מסכם של הצלמים: אנשיל בעק, א.מ.ש., משה גולדשטיין ויהושע פרוכטר