אאא

מקרה מעניין אירע השבוע במעונו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי, היה זה יהודי מדרום הארץ שהגיע כדי לשאול שאלה הנוגעת לו למעשה.

"אני", פתח האיש ואמר, "נושא השבוע אישה במזל טוב, הכל טוב ויפה והולך כשורה בס"ד. השאלה, שנישואים אלו הם נישואים שניים עבורי, וברצוני להזמין את הילדים שיש לי מזיווג קודם, שיבואו לשמוח איתי ביום שמחת ליבי, ואמרו לי כי לא כדאי להזמין אותם, האם אכן הדבר נכון וכיצד עלי לנהוג?".

על פי המובא בגליון "דברי שיח", הוסיף האיש והסביר: "מצד אחד יש לי הנאה גדולה שילדיי יבואו, הרי הם הכי קרובים לליבי והדבר מאוד מאוד ישמח אותי בשעה שכזו, מצד שני ברצוני לא לבטל מנהג מישראל או הלכה שהיא, ומה היא הדרך הנכונה?".

מרן שר התורה הביט בו ומיד השיב: "טוב אמרו לך! נכון שלא להביא אותם לחתונה, והטעם הוא משום עין הרע שאנשים ישימו בזה".

אחד מבני הבית אמר למרן הגר"ח כי מובא באחד מספרי הפוסקים ראיה שמותר להביא ילדים, מפרשת שמות, שמובא בחז"ל כי עמרם נשא לאשה את יוכבד בפעם השניה, אחרי שגירש אותה, ובשמחת הנישואים השניים עמדו אהרן ומרים ורקדו בפניהם לשמח אותם! הרי לכאורה, כי אדרבה, יש ענין לבוא להשתתף בנישואים שכאלו, מה גם שיש פה מצות כיבוד הורים.

מרן הגר"ח דחה את הראיה ואמר כי "בוודאי אין שום איסור להשתתף, אבל בימינו אנו זה לא מקובל (מצד המנהג) והדבר יכול להזיק חלילה מצד עינא בישא. אכן יכולים להשתתף בשמחת השבע ברכות או שבת שלפניה ואחריה".