אאא

מנתוני מצב האבטלה בחודש שעבר שמפרסם הלמ"ס עולה, כי בכלל הציבור האבטלה בשפל דרמטי, אך הישובים החרדיים שוב מככבים בראש טבלת הערים מוכות האבטלה.

אחוז הבלתי מועסקים בישראל בדצמבר 2016 עמד על 4.3 אחוזים, שתי עשיריות האחוז פחות מנובמבר, וברמה השנתית רמת האבטלה ירדה מ-5.3 אחוזים ב-2015 ל-4.8 בשנת 2016.

שיעור האבטלה הגבוה ביותר ב-2016 מבין היישובים המונים 100 אלף תושבים ויותר, נרשם בערים בית שמש (9.8) וירושלים (6.2). שיעור האבטלה הנמוך ביותר ב-2016, נרשם דווקא בבת ים עם 3.1 אחוז, אחריה רחובות עם 3.2 ואחריה חולון עם 3.7 אחוז.

כמו כן, מככבת בני ברק כעיר בה היה אחוז ההשתתפות בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה בשנת 2016 הנמוך ביותר - 49.5 אחוז. ירושלים אחריה עם 52. 4 אחוז.

בסך הכל, על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מספר המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה ב-2016 הגיע ל-3.925 מיליון נפש, מהם 3.737 מיליון מועסקים ו־188 אלף מובטלים. מתוכם - 1.972 מיליון היו גברים ו-1.765 מיליון נשים. מתוך המובטלים, כ-97 אלף היו גברים, וכ-92 אלף נשים.

נתון נוסף המזדקר מתוך סיכום זה, הוא שחלקם של המועסקים שעבדו 50 שעות ויותר בשבוע מכלל המועסקים עלה ל־14.8 אחוז, מה שמשקף עלייה של 0.7 אחוז לעומת 2015. כמו כן, ממוצע שעות העבודה בשבוע למועסק עלה ל-36.3 לעומת שנת 2015, אז עמד הממוצע על 35.7 אחוז.