אאא

מעמד מרגש של הכנסת ספר תורה, נערך בעיר אוריול שברוסיה, בראשות רבה הראשי של רוסיה הגאון רבי בערל לאזאר, בארגון רב העיר ושליח חב"ד הרב אלכסנדר גרישין.

עם הגיעו של הרב הראשי לעיר, זומן לפגישה בלשכתו של מושל מחוז אוריול, אשר סקר בפני הרב הראשי את התפתחות העיר, ואת עזרת הממשל לקהילה היהודית.

הרב הראשי הודה לו בשם העם היהודי על מאמציו, וברכו בהצלחה רבה בהנהגת המחוז למען כל תושבי האזור. המושל הנרגש סיכם את הביקור בהודעה חגיגית, על הקצאת שטח רב-ממדים במיקום חשוב בעיר, במטרה להקים עליו מרכז יהודי ובית כנסת חדש.

לאחר מעמד הכנסת ספר התורה, בה נטלו חלק רבנים המכהנים בערי המחוז, וכן בהשתתפותם האישית של סגן המושל וראש ממשלת אוריול, יצא הגר"ב לאזאר והרב גרישין לסיור במוסדות החינוך בעיר, ולביקור במגרש החדש אשר הוקצה בידי המושל למען המרכז היהודי.