אאא

המשפיע הברסלבי הרב אליהו גודלבסקי הגיע לנחם את ר' ישראל עתיה על הירצח בנו נחמן ז"ל בשבת האחרונה במושבה מגדל על ידי נדב סלע שרצח גם את אשתו ושני ילדיו.

הרב גולדבסקי חיזק את האב השכול במכתבי רבי נתן ב"עלים לתרופה" מכתב רכ"ד, בו רבי נתן כותב לבנו דיברי ניחומים על זה שאיבד את בתו הקטנה בת השנתיים.

רבי נתן כתב "והנה לנחם אותך בפשיטות כדרך העולם אין מהצורך, כי מאליך תבין שכאלה וכאלה עוברים על כל העולם" וכו'.
"אך עיקר הנחמה, מכל הצרות רחמנא לצלן, הוא הדעת של התורה והצדיקים"

"ובפרט בעת צרה צריך להתחזק ביותר לבלי למשוך אחר הצער ח"ו, רק לנחם ולשמח את עצמו בכל מה דאפשר, ולהפוך כל היגון והאנחה לשמחה. ותהילה לאל יש לנו במה לשמוח גם עתה".

וציין המשפיע כי "רבי נתן מחזק את הבן שלו שאיבד בת, וכותב שניחום פשוט כדרך העולם אין מהצורך, זה התכלית בסוף כולם עוזבים את העולם, נחמה אמיתית על טרגדיה כזו, זה רק התורה והצדיקים. ואם רבי נתן כתב את זה לבנו שאיבד בת בגיל שנתיים, זו הנחמה הגדולה שיכולים להתנחם באמת להתחזק בשמחה ועבודת ה'".