אאא

‏רבני תנועת ׳דגל התורה׳ בירושלים חברי מועצת גדולי התורה ראשי הישיבות הגרב״מ אזרחי, הגר״ד כהן, הגר״י שיינר והגרמ״י שלזינגר יוצאים בקריאה נרגשת לציבור לקבל שבת מוקדם לרפואתו של מרן ראש הישיבה, הגראי"ל שטיינמן שמאושפז עדיין בבית החולים בשל בעיות נשימה.

"לאור ההתעוררות הרבה בעקבות הדאגה לשבת קודשנו והדאגה לשלומו של מורנו מרן רבן של כל בני הגולה, הגאון אהרון יהודה לייב בן גיטל פיגא שטיינמן שליט"א, אנו מבקשים להזדרז ולהוסיף מהחול על הקודש ולקבל שבת מעט לפני הזמן הנהוג בירושלים ובשכר הזהירות בקבלת שבת המוקדמת ישמע הקב"ה את שוועתנו וישלח מהרה רפואה שלימה למורינו ראש הישיבה שליט"א וישמרנו ה' מכל צרה".

אמש במהלך ביקורם של נציגי סיעת יהדות התורה בירושלים אמר הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי ראש ישיבת עטרת ישראל לנציגים, כי יש להכריז בכל מקום ומקום על התקנה החשובה בהקדמת זמן כניסת השבת.

"הלא העניין הזה של שמירת השבת שרוצים לחזקו, אין ספק שצריכים לבד להתחזק וצריכים לראות שאנחנו מתחזקים, זו ההשפעה הכי גדולה. מה שייך אצל שומרי שבת עוד להתחזק? כל אחד יודע בפנים מה שהוא יכול להתחזק, אבל יש דבר אחד, צריך להכריז ולמסור את הזכות הזו למרן הגראי"ל, לומר בכל הקהילות ובכל החסידויות, לקבל שבת יותר מוקדם.

זה מעל ומעבר לעצם הדבר. כשמדברים לקבל שבת יותר מוקדם, מבינים ובהכרח נכנס לתוך תוכו של כל אחד ואחד שצריך יותר ויותר לחשוב על השבת, וזה יהיה לזכותו של מרן הגראי"ל שליט"א, אשר שמעתי מפיו כמה וכמה פעמים בחשיבות עניין הקדמת זמן כניסת השבת".

הגרב״מ אזרחי ציין בפני הנציגים כי בעניין מאבקי היהדות הנאמנה כי "יש כח גדול מאוד למרן ראש הישיבה הגראי״ל שטיינמן , של 'הרואה את הנולד'. ראיתי אצלו כמה פעמים באופן שלא מצוי רק אצל גדולי הדורות ממש. יש דברים שאמר, או התנגד בחריפות לפעילות מסוימת, ורק לאחר שנים ראו עד כמה צדק, כמה ראה את הנולד באופן בלתי יתואר".

בחסדי שמיים, אתמול (ה') בבוקר פורסם ביממה האחרונה חל שיפור נוסף במצבו הרפואי של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן המאושפז בבית החולים מעייני הישועה בבני ברק.

לדברי המקורבים: "רואים בחוש כי התפילות עוזרות". הם מסייגים ואומרים כי "עדיין צריכים תפילות רבות, אבל אין ספק שהשיפור הוא עצום בסיעתא דשמיא".

על פי העדכון האחרון, מרן ראש הישיבה נושם בחלק משעות היממה ללא סיוע נשימתי, מתקשר ומשוחח עם המקורבים ובני המשפחה.