אאא

ראש ישיבת חברון, הגאון רבי דוד כהן, דיבר בסעודה שלישית בישיבה שם נושא את דברותיו באופן קבוע כשיש נושאים העומדים על הפרק והתייחס למצב בריאותו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן.

"כבר תקופה ארוכה שעולם התורה חרד לבריאותו של מרן ראש הישיבה שליט"א ומרבים בתפילות ותחנונים ומטבע הדברים שקשה להחזיק את ההתלהבות והחמימות בתפילה לזמן הרבה", פתח הגר"ד כהן והמשיך: "והנה ראוי לעורר מה שאמרו חז"ל בברכות דף יב שכל מי שאפשר לו להתפלל על חברו ואינו מתפלל נקרא חוטא ואם תלמיד חכם הוא צריך שיחלה עליו, ופירש מרנא החתם סופר דהיינו שבתלמיד חכם צריך להרגיש שמה שהוא חולה כאילו הוא עצמו חולה כי שתלמיד חכם חולה זה חסרון והפסד לכל כלל ישראל.

"והרי פשוט וברור שאדם שחולה בעצמו ולא רק שחולה אלא גם מסוכן אין אצלו שום התיישנות בתפילה כיון שהוא מרגיש במצבו והוא ממשיך מתפלל באותו הרגש והתפעלות וכן היא הבחינה שצריך שיחלה עליו - שתהיה התפילה באותו ההרגש שמרגיש החולה בעצמו שאצלו וודאי אין שום התיישנות והרגל בתפילה".

הגר"ד כהן המשיך כי "דברים אלו נאמרו בגמרא כלפי תלמיד חכם שחלה ויש להם משמעות כפולה ומכופלת שרבינו שליט"א נפל למשכב שהוא העמוד של עולם התורה וכולם מקבלים ויונקים מתורתו ומהנהגתו וצריך להיות אצלנו ההרגש שמחלתו של רבינו היא בבחינת יחלה עצמו עליו ובהרגש זה נוכל להמשיך ביתר שאת וביתר עוז להתפלל להקב"ה לקיים בנו חכמי ישראל שמפיהם אנו חיים וכמו שזכינו לראות עד עכשיו את כח התפילה כן נזכה לראות בהחלמתו השלימה של רבינו לאורך ימים ושנים".

גם ראש ישיבת "אורחות תורה", הגר"א גרבוז, נשא דברי חיזוק בבית המדרש "יוצאי אורחות תורה" ואמר כי "זהו דבר פשוט דלכלל ישראל יש כח לפעול ע"י תפילה שהרבי שלהם ישאר לחיים טובים, וגם ע"י הכרת הטוב יש בכחם של כלל ישראל לפעול בדרך הטבע, שמי שחייבים לו הכרת הטוב בכח תפילתם לא ימות".

"וממילא עלינו להתחזק בכח התפלה בהרגשה ש'אין אנו מניחין אותו'", הוסיף הרב גרבוז, "וע"י שמבקשים ומתפללים כראוי אפשר לפעול ואין זה בגדר נס, ומ"מ צריכים שתהיה תפלה בשלימות ובקשה מעומק הלב, וגם עלינו להתחזק בכח זה של הכרת הטוב, ואמנם הרי זה שייך לכל כלל ישראל, ומ"מ ק"ו בני החבורה כאן שהם תלמידים וחשובים כבניו ממש של מרן ראש הישיבה שליט"א, שכל השנים נותן נפשו עליהם בהשפעה של תורה יר"ש ומידות טובות וכל הנהגה ראויה, ודואג שכולם יעלו ויגדלו ויצליחו, ודאי החובה כפולה ומכופלת לכאו"א להרגיש את החיוב של הכרת הטוב שלא להרפות מתפילה ובקשה וחיזוק בכל מילי דמיטב, כדי שהקב"ה יאריך ימיו ושנותיו של מורינו רבינו שליט"א, ובפרט שמורינו ורבינו שליט"א כל ימיו הם שלא בדרך הטבע".

הרב גרבוז הוסיף כי "ועל כן נתחזק כולנו בתפילה ותחינה ובקשה גמורה מעומק הלב, ומכח הכרת הטוב ג"כ ראוי לכל אחד לקבל על עצמו להתחזק בתורה ושאר מילי מעלייתא לזכות ולרפואת רבינו שליט"א, ובפרט בימי שישי ושבת ראוי להתחזק כמה שאפשר לנצל יותר את הזמן, וב"ה בישיבה הק' אף נקבע סדר מיוחד בפניא דמעלי שבתא עד לכניסת השבת לקבל את השבת מתוך חיזוק בתורה, ואמנם גם אברכים שאין זה שייך אצלם מחמת שעוסקים במצוה בצרכי ביתם לשב"ק, מ"מ יכולים גם בבית לנצל זמן זה של ערש"ק שישמע קול התורה בבית.

"ואפשר דבזמן שאין חיזוק בתורה חסר זכויות של כלל ישראל, ולכן נחלש רבינו שליט"א בזמנים שהיה חסר בהם חיזוק בתורה, בימי החנוכה, ובשבת הקודמת פר' וארא שהרבה בני הישיבות נסעו לביתם לשב"ק והיה חסר זכות התורה, וממילא ע"י שמתחזקים בתורה מתרבים הזכויות. ועל כן נתחזק עכשיו באמירת תהלים מעומק הלב, ובזכות שלש עשרה תיבות ישמע הקב"ה ויקבל תפלת ושוועת עמו ישראל, וירחם על הכלל ישראל, וישלח רפואה שלימה לרבינו אהרן יהודה לייב בן גיטל פייגא שליט"א, ויחזק אותו לאריכות ימים ושנים, ונזכה בקרוב לגאולה שלימה, אכי"ר".

בתוך כך הבוקר לא נרשם שיפור במצבו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן מה שגורם לדאגה מסויימת בקרב המקורבים ובני המשפחה.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

לדברי פרופסור מוטי רביד, המנהל הרפואי של בית החולים 'מעייני הישועה', הרב סובל מזהום וחום גופו עלה והמצב הינו פחות טוב ממה שהיה בשבוע שעבר.

רביד מציין שחלה החמרה מסויימת אולם הוא מביע את תקוותו שכשם שהרופאים השתלטו על הזיהום הקודם כך גם כעת הדבר יקרה באופן דומה.

"לאור גילו המופלג קשה לדעת. נכון שבסך הכל המצב יציב והרב משוחח עם מקורביו אולם עדיין צריך יהיה לראות שהחום יורד ומתגברים על מקור הזיהום", מציין רביד בדאגת מה.

המקורבים מבקשים מכלל הציבור להתפלל ולקרוע שערי שמיים לרפואתו השלימה של רבינו אהרון יהודה לייב בן גיטל פיגא לרפו"ש.