אאא

שר הביטחון, אביגדור ליברמן ומנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אודי אדם, קיימו הבוקר (ראשון) התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, בנושא תחנת גלי צה"ל והרצון להוציא אותה מידי הצבא.

בהתייעצות נדונו האפשרויות השונות בנוגע למיקומה של גל״צ במערכת הביטחון וההשלכות והקשיים שיוצרת הכוונה להעביר את התחנה מצה״ל למשרד הביטחון, בהקשר של אי-תלותה ועצמאותה של התחנה כגוף שידור ציבורי, הפרוצדורה המורכבת שבקליטת התחנה במשרד הביטחון והצורך להסדיר את המהלך בחקיקה ראשית. לאור הקשיים הללו ומתוך הרצון לשמור על צביונה המיוחד של גל״צ, החליט שר הביטחון לבסוף כי התחנה תישאר במקומה הנוכחי בצה"ל.

כזכור לפני כשבוע בלבד ליברמן קיבל את המלצת מנכ"ל משרד הביטחון האלוף במילואים אודי אדם, על הפיכת גלי-צה"ל מיחידה צבאית ליחידת סמך במשרד הביטחון.

על פי ההודעה שנמסרה אז ההחלטה על הוצאת התחנה הצבאית גלי צה"ל מכלל יחידות הצבא, עומדת בהתאם לחוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה וכפופה לכך שיגובשו מנגנוני בקרה וההסדרים המתאימים, אשר יבטיחו את עצמאותה ואת אי תלותה המקצועית, התכנית, והארגונית של התחנה.

על פי התכנון השלמת הוצאת התחנה מהצבא הייתה אמורה להיות מושלמת עד לתאריך 1.5.17 אך כאמור על פי ההחלטה החדשה כל התהליך בוטל לחלוטין.