אאא

ברוך דיין האמת: בקריית ויז'ניץ בבני ברק נסתלק בצהריים (ראשון) לגנזי מרומים הגאון החסיד רבי משולם זושא לוריא זצ"ל, והוא בן 88 בפטירתו.

הגרמ"ז לוריא נולד לרה"ג אהרן יוסף בכ"ה טבת תרפ"ט, וכבר מגיל צעיר יחסית, מעט אחרי היותו בן 30, מונה לדומ"ץ בחסידות על ידי כ"ק בעל ה'אמרי חיים' מויז'ניץ זצ"ל, לאחר שהוסמך להוראה על ידי מרן פוסק הדור הגר"ש וואזנר זצ"ל.

מיני אז, למעלה מיובל שנים, עמד במשך עשרות שנים לימינם של אדמו"רי בית ויז'ניץ מרנן בעל האמרי חיים, בעל הישועות משה והאדמו"ר שבכל נושא הלכה התייעצו עמו וקיבלו את הכרעתו. ה'אמרי חיים' אמר שלשיכון צריך כזה דיין כמו רבי זושא, ה'ישועות משה' התבטא כמה פעמים: "הער איז מיין פוסק" (הוא הפוסק שלי) וכשהרב וואזנר היה נוסע לחו"ל הורה שישאלו את הגר"נ גשטטנר או הגרמ"ז לוריא ובשביל שאלות ביראת שמים "שילכו לרבי זושא לוריא".

הגרמ"ז לא ביטל רגע, היה קם אחרי חצות ולמד בספרי קבלה והכנה לתפילה. גם נהג למעט באכילה ולחשב כל רגע בחייו. הוא היה בקיא בכל מכמני התורה, שולחן ערוך ספרי חסידות ואף שלח ידו בתורת הקבלה.

רבי זושא לוריא זצ''ל והאדמו''ר מויז'ניץ זצ''ל
רבי זושא לוריא זצ"ל והאדמו"ר מויז'ניץ זצ"ל

הגר"ז לוריא זכה להערכה רבה בקרב גדולי תורה מכל החוגים והעדות ונועד רבות עם גדולי האדמו"רים בנושאים הלכתיים שונים. "מדובר בדמות מיוחדת של חסיד שהיה מכניע עצמו לפני אדמו"רי בית ויז'ניץ למרות גאונותו התורנית אולם מאידך גם האדמו"רים היו מלאי ההערכה והוקרה אליו", סופדים תלמידיו.

"דמות מיוחדת של ענוותן ופרוש לצד גדול בתורה והלכה שכמעט אין בנמצא בדור של היום", מתאר אותו אחד מזקני החסידים. בשנים האחרונות נחלש ונחלה אולם על אף כל זאת התאמץ לקיים את רצון קונו יתברך באהבה.

הוא הותיר אחריו את בניו: הרב שמואל רב ודומ"ץ דק"ק ויזניץ באנטוורפען, הרה"ג משה בנציון ראש כולל ויזניץ בב"ב והרה"ג ברוך מרבני ויזניץ בירושלים.

הלוויתו תצא הערב בשעה 8 מבית המדרש הגדול בקרית ויזניץ לבית החיים ויז'ניץ בבני ברק, ובהוראת האדמו"ר מויז׳ניץ לא יתקיימו אז שיעורי תורה ברבים, ועל "כל אנשי שלומנו מכל ריכוזי הארץ ותלמידי הישיבות להגיע להלוויה".