אאא

הראשון לציון ונשיא בית הדין, יוצא נגד בעלי תשובה שלובשים בגדי לבן בשבתות, בזמן שבבתי הכנסת רוב ככל המתפללים - כולל הרבנים - לובשים שחור: "זו יוהרה" (כבוד) אמר הגר"י.

במהלך שיעורו השבועי בשבוע שעבר, אמר הגר"י יוסף: "יש דברים שאם אדם מחמיר בהם, צריך לחוש שזו יוהרה. צריך לא להחמיר בהם".

הרב הראשי הביא דוגמא: "הוא בא לבית כנסת, כולם לובשים שחור, הוא עכשיו חזר בתשובה והוא מתחזק. הוא בא לבית כנסת כולו לבן, הפך לבן טהור הוא. כולם, אפילו הרבנים הולכים עם שחור, כך היום מנהג המדינה, מה עכשיו נהיית מקובל? זו יוהרה".

הגר"י יוסף הוסיף דוגמא נוספת ואמר כי גם האברכים שמגיעים לכולל ומניחים תפילין בסדרי הלימוד, יש לחוש ליוהרה.