אאא

הדאגה לשלומו של מנהיג הדור: בכתבה המתפרסמת הבוקר (ו') בעיתון 'יתד נאמן' נכתב לקראת שבת קודש שוררת התעוררות רבה בכל תפוצות ישראל להקדמת זמן כניסת השבת לרפואת רבן של ישראל מרן רבינו אהרן יהודה לייב בן גיטל פייגא שטינמן שליט"א לרפו"ש בתושח"י.

"נשות ישראל יקדימו את זמן הדלקת הנרות ובהיכלי התורה והתפילה יגבירו את עמל ושקידת התורה בסדרי לימוד מאורגנים להגברת זכויות עמל התורה ובפרט בשב"ק, לעורר רחמי שמים מרובים על בית ישראל שישלח מזור מהרה לרבינו מרן ראש הישיבה שליט"א", מספרת הכתבה ומודעה מיוחדת שפורסמה בנושא.

כזכור, בערב שבת בשבוע שעבר הקדימו המוני בית ישראל בכל רחבי העולם היהודי את הקדמת זמן כניסת שב"ק, לקריאתו הנרגשת של הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי, ראש ישיבת "עטרת ישראל" וחבר מועצגה"ת. ב'כיכר השבת' פורסמה קריאה מיוחדת לתושבי ירושלים על-ידי מרנן חברי מועצגה"ת בירושלים, הגאון רבי יצחק שיינר, הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי, הגאון רבי משה יהודה שלזינגר והגאון רבי דוד כהן.

בהיכלי תפילה רבים אף התארגנו לקיום סדר לימוד מיוחד לפני כניסת שב"ק, לקבל את השבת מתוך שקידת התורה. בבתי הכנסת המרכזיים בארץ ובתפוצות התארגנו גם לקראת השבת הקרובה בסדרי לימוד מיוחדים ברוב עם בליל שב"ק, בבוקר ובצהרי השבת, כאשר עתה אף נמסר על התארגנות לקיום סדר לימוד במוצאי שב"ק במקומות רבים, על מנת שקול התורה ימשיך להתרונן בעוז ללא הפוגה, לרפואתו השלמה והמהירה של הרב.

כנס לרפואת מרן ראש הישיבה במנצ'סטר
כנס לרפואת מרן ראש הישיבה במנצ'סטר
הגדלה

"זמן המתאים ביותר לתפילה"

בהמשך מביא יתד נאמן את משא התעוררות נוקב שהשמיע הגאון רבי ברוך דב פוברסקי ראש ישיבת פוניבז' וחבר מועצגה"ת, בעצרת חיזוק מרכזית שהתקיימה בבני ברק, בביהכ"נ "דברי שיר", בהשתתפות המונים.

בדבריו עורר הרב פוברסקי, "מרן המשגיח רבי ירוחם זצוק"ל, ביאר מה שאמרו חז"ל, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים, שאין הכוונה כמשמעות הפשוטה שגם במצב כזה לא יניח מלהתפלל, אלא, אדרבה, זמן כזה הוא הזמן המתאים ביותר לתפילה, שכבר מכיר שאין עוד כח בעולם שיכול להושיעו מלבד הקב"ה ואז התפילה היא אמיתית. אבל קודם, אדם הולך לרופא, עושה השתדלות ואומר לעצמו גם תפילה לא תזיק, ומתפלל מעט, תפילה כזו אין בכוחה להועיל כל כך".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"תדעו", אמר הגרב"ד, "ככל שהמצב יותר קשה, התפילה היא יותר טובה, זה מה שהקב"ה רוצה. אי אפשר לדעת מה הקב"ה רוצה, יכול להיות שזה כל מה שהוא רוצה, שתהיה תפילה של 'יקראוהו באמת', ובמצב שחרב חדה מונחת על צווארו של אדם אז התפילה היא באמת. כשבאים להתפלל על חולה, כל אחד יש לו לב יהודי ובוודאי מתפלל, אבל בשעה שרבן של ישראל חולה, המצב קשה, אז את מי מענישים כאן, אותו??? הרי העונש הוא בשבילנו!". 

"אדם צריך לדעת, כשגדול הדור במצב קשה אז מפחדים ממה שאנחנו בבעיה, מה יהיה איתנו, והמצב הוא חרב חדה מונחת על צווארו של אדם. התאספנו כאן להתפלל וכל אחד צריך להרגיש שחרב חדה מונחת על צווארו, מה המשמעות שגדול בישראל מנהיג הדור שהוא חולה, הוא הרי החזיק כל אחד על כתיפו, מי יודע בזכות מה אנחנו חיים? יכול להיות שרק בזכות זה שיש צדיק בדור".

"כל דור יש צדיק וכשהוא נמצא יש השפעה אפילו אם לא מרגישים את זה כך הוא זה, זכות הצדיק מגינה על כל הדור, אז למה אני חי כעת, כולנו חיים למה? כי רבי אהרן לייב שליט"א, ישנו בעולם, וכשהוא ישנו בעולם אני צריך לדעת לכן אני חי, וכשהקב"ה רוצה לעורר הוא מביא עליו מצב כזה שכולנו נרגיש שהוא פוגע בנו ונתעורר".

את דברי החיזוק סיים ראש הישיבה, "כשמתאספים כאן בזמן הזה כל אחד צריך לדעת איך הוא צריך להרגיש, ירד חרב כאן מהשמים והיא ממש על צווארי, ואז יתפללו תפלה שהיא יקראוהו באמת שהקב"ה עונה לה בכל זמן קרוב ד' לכל קוראיו".