אאא

בשיבה טובה: בבית החולים 'שערי צדק' בירושלים, הלך לעולמו הרה"ג רבי שמואל זכאי זצ"ל, אביו של הגאון רבי אהרן זכאי וחמיו של חבר מועצת חכמי התורה וראש מוסדות 'אור החיים' הגאון רבי ראובן אלבז. בן 104 היה בפטירתו.

המנוח היה ירא ה׳ בכל הליכותיו, מזכה הרבים ומתלמידיו המובהקים של מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצוק
ל, כאשר במשך עשרות שנים השתתף בקביעות בשיעורי התורה של מרן, שסיפר לא מעט שבזכות הרב זכאי יצא הספר הראשון 'יביע אומר'.

העמיד דור ישרים מבורך, בנים מרביצי תורה, זרע קודש ברך ה׳. זכה לאריכות ימים מופלגת והוא בן ק"ד בפטירתו.

מתנועת ש"ס נמסר: "מועצת חכמי התורה ותנועת ש"ס משגרת תנחומים אל הגר"ר אלבז שליט״א וכל המשפחה הכבודה, ומן השמים ננוחם".