אאא

שוב תלונות על השירות של קופת החולים כללית כשהפעם הרופא גם משלם את המחיר: רופא משפחה בכיר בקופת חולים כללית, ד"ר אמנון ביטון, הורשע בהוצאת לשון הרע על מטופל במרפאת הקופה בדימונה, כשאמר לו ולאביו ליד מטופלים אחרים במרפאה, במהלך עימות שהתפתח ביניהם: "אני לא מקבל אתכם, אני לא רוצה לטפל בכם, אני לא מטפל בפסיכיאטרים".

בפסק הדין, שהתפרסם ב'ישראל היום', קבעה השופטת רונית פינצ'וק־אלט כי "נורמת ההתנהגות המצופה מרופא שוללת את האפשרות כי הוא יחלוק את דעותיו ורשמיו ביחס למטופליו בפני ציבור מטופליו האחרים. ונורמה זו נגזרת מהוראות חוק זכויות החולה וחוק הגנת הפרטיות".

עוד קבעה השופטת כי האמירות של הרופא למטופל הן בגדר הוצאת לשון הרע, מאחר שהן "עלולות להשפיל ולבזות אדם בעיני הבריות על פי אמות המידה של האדם הסביר". היא הדגישה כי מי שאמר את הדברים בפני מטופלים במרפאה הוא דווקא רופא ומנהל המרפאה, שהעיסוק שלו קשור היטב לתוכן הדברים שהוא אמר - אף על פי שהוא עצמו אינו מומחה לפסיכיאטריה. השופטת פסקה כי על הרופא לשלם למשפחה פיצוי בסך 18 אלף שקלים, כולל שכר טרחת עורכי הדין.

יצוין, כי הרופא העביר את הפיצויים לידי המשפחה לאחר גזר הדין.

האירוע שבגינו הוגשה התביעה התרחש לפני ארבע שנים, כאשר אבישי טויל מדימונה, אז בן 23, סבל מחולשה, מכאבי ראש ומחום וטופל באנטיביוטיקה על ידי ד"ר ביטון, רופא משפחה במרפאת כללית בדימונה. לאחר יומיים, כשמצבו החמיר, הוא נבדק בחדר המיון בבית החולים סורוקה ושם נאמר לו לחזור למרפאת הקופה. הוא אכן חזר למרפאה בדימונה עם אביו פרדי, מבלי שהם קבעו תור לד"ר ביטון. לטענת אבישי ופרדי טויל, הרופא סירב בתוקף לטפל בהם, צעק עליהם והשפיל אותם קשות לעיני כל המטופלים שהיו במרפאה.

מנגד טען ד"ר ביטון בבית המשפט כי התובעים התפרצו לחדרו ודרשו בצעקות שיקבל את אבישי מייד, והוא בתגובה דרש מהם לצאת מהחדר ולהמתין בחוץ ככל המטופלים. הוא הוסיף כי הבהיר להם שהתפרצות אלימה לחדר הרופא אינה הדרך ההולמת לקדם תור על פני מטופלים אחרים. עוד טען הרופא כי האמירות שלו נעשו בתום לב בעת עבודתו ובהתאם לסיטואציה האלימה והבריונית שיצרו התובעים, וביחס להתנהגות הפומבית שלהם במרפאה.

השופטת ציינה כי היה ברור שדבריו של הרופא נאמרו באווירה מתוחה ולאו דווקא כ"אבחנה רפואית". היא ציינה כי התובעים אמנם התנהגו בדרך לא ראויה, אבל "אין בכך כדי להכשיר את דבריו של ד"ר ביטון, המשמש רופא ומנהל מרפאה. כמי שטיפל בתובעים במשך שנים רבות היה עליו לשלוט ברוחו".

עו"ד אילן אמודאי, שייצג את ד"ר ביטון, מסר: "בית המשפט הבהיר כי התובעים התנהלו בדרך שאינה ראויה, ולמרות זאת קבע כי היה על ד"ר ביטון לשלוט ברוחו. למרות קביעות בית המשפט כי התובעים חטאו בהתנהגות בלתי ראויה, בחר בית המשפט לפסוק להם פיצוי כספי. אנו חולקים על המסקנה הסופית של בית המשפט, אך מכבדים אותה".

מקופת חולים כללית נמסר: "עובדינו מונחים להקפיד ולפעול על פי הדין. אנו מסתייגים ומצרים על המקרה כמתואר. מדובר באירוע יוצא דופן של רופא מסור הזוכה להערכה רבה ממטופליו".