אאא

בתל אביב נפטרה הלילה (שלישי) הרבנית מרת וורה צימבליסט ע"ה אשת יבדל לחיים אב"ד תל אביב הגאון רבי חיים גדליה צימבליסט, ממקורבי מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל. בת 81 בפטירתה.

המנוחה ע"ה, בתו של הרב יעקב מאיר פומרנץ, נכדו של הגאון רבי בנימין בישקא לדזמן זצוק"ל מטרסטינה (מחבר הספר "חמש ידות" ואחיו של הגאון רבי ירוחם פרלמן זצוק"ל, "הגדול ממינסק").

הייתה ידועה במידותיה הטובות והתרומיות, עמדה באומץ לימין בעלה בכל ובעיקר בתפקידו כדיין בסוגיות סבוכות. 

הרבנית המנוחה הקפידה על תפילות במנין בבית הכנסת שבראשות בעלה, שם התפללה שנים מידי יום ביומו מבלי להחסיר, היתה לה ידידות עם השופטת יהודית שבח הנוהגת אף היא להתפלל בבית הכנסת מגורים בתל אביב.

הותירה אחריה בת יחידה הגב' רוטנברג משכונת הר נוף וחתנה שליט"א. נכדים ההולכים בדרך התורה.

ההלויה יצאה הבוקר מבית מדרשו של בעלה ברחוב קליין 7 בתל אביב לבית העלמין בעיר.