אאא

במשך שנים פועלים ארגוני הנשים נגד גברים סרבני גט, תוך השתלחות במערך בתי הדין והרבנים, כעת מתברר כי מספר סרבניות הגט - נשים שמסרבות לקבל גט - גדול יותר ממספר סרבני הגט בישראל. בזמן שסרבני הגט נכלאים מאחורי סורג ובריח, נראה כי נגד סרבניות הגט מתנהגים ביד רכה. 

על פי נתוני בתי ה'ין הרבניים הנחשפים היום (שלישי) עולה כי בחמש השנים האחרונות התגרשו כ-56,000 זוגות. במרבית תביעות הגירושין מצליח בית הדין להביא את הצדדים לגירושין בהסכמה. בחלק מן המקרים מגיעים בני הזוג מראש עם הסכם גירושין מוכן ובית הדין מאשרו.

בחמש שנים אלו נתנו בתי הדין 6,950 פסקי דין לגירושין, מתוכם 3,566 נגד גברים ו-3,384 נגד נשים. ברוב המקרים סודר הגט בפרק זמן של חודש או חודשים ספורים מיום מתן פסק הדין, אבל עדיין קיימים במערכת 809 מקרים של סרבנות גט בתקופה זו.

על פי נתוני מערכת המידע של בתי הדין הרבניים מספר המקרים של גברים מסורבי גט גבוה ממספרם של הנשים מסורבות הגט: מתוך כלל 809 מקרים אלו – מספר הגברים סרבני הגט הוא 382 בעוד מספר הנשים המסרבות לגט עומד על 427.

המסמך שחושף את הנתונים
המסמך שחושף את הנתונים
הגדלה

עוד עולה מנתוני בתי הדין כי כי מספר ההחלטות של חיוב גט בחמש השנים האחרונות עומד על 888, מספר ההחלטות של כפיית גט עומד על 53 וכמות עונשי המאסר שהושתו על סרבני גט גברים היא 69. לא הוטל עונש מאסר על שום אישה.

כמו כן, מהנתונים עולה כי ישנו סרבן גט שיושב כבר 14 שנה מאחורי סורג ובריח בשל ההתעקשות שלו שלא לגרש את האשה אליו נשאה. 

בבית הדין מציינים כי "באשר למתן היתר לשאת אישה שנייה, מדובר בתהליך מורכב – שנעשה בדרך כלל רק כשהאישה היא סרבנית גט קשה או שעקב מצבה הרפואי אינה יכולה לקבל את הגט – והוא מצריך את אישור נשיא בית הדין הרבני הגדול. התיק נפתח תחילה בבית הדין האזורי ולאחר שמתקבלת החלטה עקרונית נפתח תיק בבית הדין הגדול.

"נשיא בית הדין הרבני הגדול מחליט אם לאשר את ההיתר ובאיזה תנאים, והחלטתו מועברת לביצוע ולמתן היתר סופי בבית הדין האזורי. לאור מורכבות התהליך הנתונים מוצגים בחלוקה לבית הדין הרבני הגדול ובתי הדין האזוריים: בין השנים 2012-2017 התקבלו 72 החלטות בבתי הדין האזוריים ו-53 בבית הדין הגדול. מעניין להיווכח כי מספר הגברים שהוטל עליהם עונש מאסר בשל סרבנות גט דומה (או קרוב) למספר הנשים שניתן היתר לבעליהן לשאת אישה שנייה".