אאא

בשבוע שעבר הגיע הגאון רבי משה אלישיב, בנו של מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, לביקור בבית גיסו מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי, להתברך לרגל חתונת נכדו.

הגר"ח קנייבסקי שלא נפגש עם גיסו מזה כמה שנים, שמח לראותו והשניים דרשו זה בשלומו של זה.

לאחר מכן שאל רבי משה אלישיב את מרן הגר"ח שאלה הלכתית לגבי זמן קריאת שמע ותפילת שמונה עשרה בנץ החמה.

מרן הגר"ח השיב ולאחר מכן אמר בחיוך כי כל הצעירים (גיסיו בני מרן הגרי"ש זצ"ל. י"כ) כבר הגיעו לגבורות. "הם נהיו 'אלטערערס'", אמר מרן.

לסיום שאל רבי משה אלישיב את הגר"ח לשלומו והגר"ח השיב: "לא נותנים לי ללמוד"...

לביקור התלווה גם בנו של רבי משה, הרב אריה אלישיב, מי שהיה נאמן ביתו ויד ימינו של מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל.