אאא

בבית הכנסת שבמשכן הכנסת, נערכה בצהריים (שלישי) תפילת מנחה חגיגית במסגרת אירועי "כנסת צעירה" לציון יום כינון הכנסת. לאחר התפילה, נשאו דברים יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין ורב העיר ירושלים הרה"ג אריה שטרן.

יו"ר הכנסת אדלשטיין אמר במהלך דבריו: "הנטיעות בארץ ותחילת פעילותה של הכנסת כביטוי לחידוש הריבונות הישראלית בארץ ישראל. האמונה שלנו איננה עומדת - ואסור לה שתעמוד, בסתירה להשתדלות שלנו. זו תמצית המעשה הלאומי והציוני וזו משמעותו העמוקה של היום הזה. את חידוש ההתיישבות והאחיזה בארץ מבטא מנהג הנטיעות, ואת חידוש הריבונות והממלכתיות מבטאת פעילות הכנסת".

הרב שטרן בירך את הכנסת על יום חגה ושיבח את המנהג לציין את יום כינונה של הכנסת בתפילה חגיגית. לדבריו, פעילות הכנסת, מביאה לידי ביטוי את הנטיעה בארץ ישראל.