אאא

לאחר הודעות ההתפטרות של טייסים מחברת אל על ולקראת כניסתן לתוקף, מזהירה היום (שלישי) הנהלת החברה כי התפטרות הטייסים עלולה לקרקע את כל המטוסים.

החברה אף פנתה בענין לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב. בדיווח שמסרה היום אל על לבורסה בתל אביב, היא מדגישה כי פנייתה לבית הדין היא כדי "לבקש צד בסכסוך קיבוצי לסעדים זמניים דחופים".

כזכור, כמה טייסים המשמשים בתפקידי פיקוח בחברה ביקשו לסיים את תפקידיהם כמפקחים. כאמור לפי הנהלת החברה כניסה לתוקף של התפטרות המפקחים בימים הקרובים עלולה לגרום לכך כי לא תתאפשר הפעלת טיסות על ידה לחלוטין.

"הדבר שיגרום לחברה לנזקים שאין החברה יודעת להעריכם בשלב זה. לאור זאת, פנתה החברה לבית הדין בבקשה להצהיר כי ההתפטרות של המפקחים מהווה שביתה שלא כדין ולמנוע נקיטת פעולה אשר תגרום שיבוש הפעילות בחברה", נכתב בדיווח.

עוד טענה ההנהלה, כי "במסגרת ההסכם בין החברה לבין הטייסים הם התחייבו לשקט תעשייתי. חרף האמור אירעו שיבושים נוספים ובעקבות זאת ניתן צו ארעי של בית הדין האזורי ב-6 בפברואר, המחייב את נציגי מגזר הטייסים להפעיל מרותם ופיקוחם הארגוני על מנת לגרום לשקט תעשייתי מוחלט ולעבודה תקינה. מעבר להגשת הבקשה, החברה נוקטת בכל האמצעים העומדים לרשותה על מנת למנוע פגיעה ביכולתה להפעיל את טיסותיה כסדרן".

יצויין, כי אף שתיאורטית ניתן להפעיל טיסות בלי פקחים, בפועל אסור לחברה להוציא טיסות ללא טייס ראשי, ועל פי ההערכות, מופעלים גם על הטייס הראשי לחצים להתפטר מתפקידו.