אאא

בימים האחרונים, מרבים כלל ישראל בתחינה לבורא עולם לרפואתו השלימה של מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן יהודה ליב בן גיטל פיגא.

בין המתפללים, גם מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, שעל פי גליון דברי שיח "מזכיר את מרן ראש הישיבה בכל תפילה ותפילה".

"בשבוע האחרון אמרו בפני מרן הגר"ח כי רבים מהציבור "מרגישים כבר תחושה של רפיון, כי קשה מאוד להתפלל שוב ושוב באותו חוזק".

מרן שר התורה ענה להם, כך לפי הגיליון: "בגמרא מסכת ברכות נאמר על זה ממש - כי אם רואה אדם שלא נענה בתפילה, יחזור ויתפלל. וזה בדיוק הפוך ממה שאנשים סוברים, כי אדם עלול לחשוב שאם לא נענה זה סימן שלא מרוצים ממנו ויבוא לידי ייאוש".

"חז"ל מראים לנו ממש הפוך: אדרבה, יחזור ויתפלל, ובסיעתא דשמיא יתקבלו כל התפילות" הוסיף שר התורה.