אאא

מליאת הכנסת אישרה השבוע את הצעת חוק הגנה על זכויות האמנים, חוק שקיבל את שמה של האומנית הישראלית איה כורם.

הצעת החוק מבקשת להסדיר את ההתקשרויות בין אמנים בתחום המוזיקה לבין מפיקים, מוציאים לאור, אמרגנים או מנהלים אישיים, כך שתקופת ההתקשרות הבלעדית עם אמן, שבה ייאסר עליו להתקשר עם צד שלישי בנוגע לפעילותו האמנותית, לא תיערך לתקופה שאינה סבירה לפי העניין. חזקה כי תקופת התקשרות עם אמן אינה סבירה אם היא עולה על שבע שנים מיום תחילתה ובחוזה היקף הכולל את כל תחומי פעילותו של האמן  - אם היא עולה על חמש שנים מיום תחילתה. עוד מוצע לקבוע כי המתקשר בהתקשרות עם אמן חב כלפיו בחיוב אמון".

באופן מפתיע, איה כורם בחרה לפרגן לח"כ יעקב מרגי מש"ס. בעמוד הפייסבוק שלה הסבירה: "על פניו יעקב מרגי הוא חבר קואליציה, חבר כנסת מש"ס שלא יכול לשמוע אותי  שרה.

"עכשיו הטוויסט בעלילה: בתור יושב ראש ועדת חינוך, תרבות וספורט בכנסת, הופעלו עליו לחצים פסיכיים, לא אנושיים, להתקפל, להביט הצידה, לתחוב את הידיים לכיסים, והאמת? לא היה לו שום אינטרס לעזור לנו, שום כלום, למעט מילוי חובתו כנבחר ציבור בנאמנות, באחריות וביושר וזה בדיוק מה שהוא עשה".

"אתם קולטים??", הוסיפה כורם, "ואם אתם לא קולטים - כנסו שנייה לקרוא חדשות ואז תחזרו. עכשיו אתם קולטים?? מרגי הוא המסמר האחרון בארון הבדלנות והפלגנות שלי, ועל זה מגיעה לו תודה אפילו עוד יותר גדולה".