אאא

היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט הודיע היום (רביעי) כי המדינה עדיין נוקטת בעמדה התומכת בקיומם של משחקי הכדורגל בשבת.

בתשובתו לבג"ץ לצו על תנאי שהורה למדינה לנמק מדוע לא תבוטל החלטת היועמ"ש הקודם יהודה וינשטיין, שלא לאכוף את חוק שעות עבודה ומנוחה על ענף הכדורגל המחלל שבת בפרהסיה זה שנים ארוכות.

מנדלבליט כותב כי הוא סבור ש"יש לאפשר ליישם את המלצות הביניים של הצוות הבינמשרדי שהוקם ולפעול באופן הדרגתי להפחתת משחקי כדורגל בשבת, מחד גיסא, ולמציאת פתרונות לשחקנים הדתיים כל עוד מתקיימים משחקים בשבת, מאידך גיסא".

כמו כן, לדעתו "דרך המלך להסדיר את הפעילות בענף הכדורגל היא באמצעות הוצאת היתר כללי. לפיכך, לאחר הדיון שהתקיים בבית המשפט ביום 30.10.16, הוא פעל על מנת לקדם הוצאת היתר, ולאחר שהתקיימו מספר שיחות בעניין עם ראש הממשלה, הודיע נתניהו על כוונתו לפעול לחידוש הרכבה של ועדת השרים לפי סעיף 12 לחוק שעות עבודה ומנוחה, אשר בסמכותה לבחון מתן היתר כללי להעסקה במנוחה השבועית בענף הכדורגל ולכינוסה בתוך כחודשיים".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'חדשות' ותישארו מעודכנים

לסיכום הוא כותב: "במצב דברים זה מקבלת עמדת היועץ המשפטי לממשלה משנה תוקף, שכן אין כל טעם לשנות ממדיניות ארוכת-שנים דווקא כאשר עומדת להיערך בחינה של האפשרות למתן היתרים".

"לאור מכלול הדברים - הפעילות להפחתת משחקי הכדורגל בשבת ולמציאת פתרונות לשחקנים הדתיים מצד אחד, ובחינת האפשרות למתן היתר לענף הכדורגל בשבת, על-מנת להכשיר הפעילות אשר תתקיים בשבת גם לאחר הצמצום מצד שני – עמדת היועץ המשפטי לממשלה היא כי המדיניות שהוא נוקט בכל הנוגע לאכיפה בענף הכדורגל היא מדיניות עניינית וסבירה, ואין כל מקום להתערב בה ולקבל את העתירה", הוא מסיים את תשובתו לבג"ץ.

מקורביו של אביחי מנדלבליט מסרו ל"כיכר השבת" בתגובה, כי "היועץ הוא יהודי מאמין ואדם חרדי, ובוודאי שאיננו בעד אף חילול שבת כלשהו ומשחקי כדורגל ביום זה. עם זאת, השאלה הנכונה פה היא האם זה ניתן לאכיפה בכלים פלילים, ולדעת מנדלבליט לא זו הדרך לעת הזו, אלא הענין צריך לבוא על פתרונו ויש לבוא לקראת השחקנים הדתיים באמצעות הוועדה שהוקמה לשם כך".